Grupa || - Myszki

Rok szkolny 2017/2018

 

Nauczycielki:

 • Monika Przystajko

 • Agnieszka Zając-Staszak

Pomoc nauczyciela:

 • Aneta Kowalczyk

 

mamo! tato!

Dodano: 11:49:38 14-05-2018

Mamo! Tato!

Zapraszamy do przedszkola!

 

Wiosna, wiosna dziś na łące

Wasze brzdące kochające

Niespodzianki dla Was mają

Więc serdecznie zapraszają.

Chcą uczcić Wasze Świeto

Tańcem, wierszem i piosenką!

 

Dnia 04.06.2018 o godzinie 16.30

w Naszym Przedszkolu w Świętej Katarzynie.

 

Wprowadź tytuł

Dodano: 04:29:47 14-05-2018

Temat tygodnia:

TU MIESZKAM, 14.05.2018r. – 18.05.2018r.

Temat dnia:

• MÓJ DOM

- kształtowanie prawidłowej postawy ciała;

- budzenie przywiązania do domu rodzinnego;

• MÓJ POKÓJ

- rozwijanie spostrzegawczości;

- kształcenie umiejętności wypowiadania się na podany temat;

- nazywanie pomieszczeń w domu lub mieszkaniu i określanie ich funkcji;

• MÓJ OGRÓD

- nabywanie umiejętności łączenia ustalonego ruchu z treścią piosenki i muzyki;

- zachęcanie do wspólnej zabawy;

• MOJA ULICA

- rozwijanie myślenia matematycznego;

- nabywanie umiejętności prawidłowego liczenia i posługiwania się liczebnikami głównymi w zakresie 1- 5 oraz pojęciami: więcej, mniej, tyle samo;

DOMY I DOMKI

- rozwijanie koordynacji wzrokowo - ruchowej;

- wdrażanie do starannego wykonania pracy plastycznej;

- kształtowanie pojęć: architekt, budowniczy.

DODATKOWO:

- zajęcia w ramach projektu „Zabawy Matematyczne”.

 

PIOSENKA

A W TYM NASZYM OGRÓDKU

 

słowa i muzyka: Maria Tomaszewska

A w tym naszym ogródeczku kopaliśmy po troszeczku,

kopaliśmy sobie żwawo, jeden w lewo, drugi w prawo.

A tym naszym ogródeczku zasialiśmy po troszeczku:

trochę marchwi i sałatki, na klombikach śliczne kwiatki.

Teraz w naszym ogródeczku jest wszystkiego po troszeczku

Są warzywa, a kwiateczki wznoszą w górę swe główeczki.

Nazrywamy kwiatków żwawo, Adaś w lewo, a ja w prawo.

Co dzień z mego ogródeczka świeże kwiaty ma mateczka.

Wprowadź tytuł

Dodano: 04:41:38 07-05-2018

Temat tygodnia:

POLSKA – MOJA OCZYZNA

07.05.2018r. – 11.05.2018r.

 

Temat dnia:

• MOJA MIEJSCOWOŚĆ

- wzbogacanie słownictwa biernego i czynnego;

- zapoznanie z podobieństwami i różnicami między wsią a miastem.

• MÓJ REGION 

DZIEŃ RÓŻOWY W PRZEDSZKOLU

- rozwijanie spostrzegawczości;

-ćwiczenia wzmacniające ramiona i nogi;

• POLSKA, MÓJ DOM

- zapoznanie z piosenką;

- budzenie uczyć patriotycznych;

- kształtowanie tożsamości narodowej;

• UNIA EUROPEJSKA

- zapoznanie z symbolami UE;

- kształcenie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie dostępnym dziecku;

-rozwijanie myślenia matematycznego;

• POLSKIE ZNAKI

- zapoznanie z symbolami narodowymi i budzenie do nich szacunku;

- wdrażanie do starannego wykonania zadania;

DODATKOWO:

- zajęcia w ramach projektu „Zabawy Matematyczne” , „Zabawy szachowe”

. Zajęcia w ramach projektu „Zabawy matematyczne”:

- Kształtowanie umiejętności liczenia oraz dodawania i odejmowania - obejmuje proces począwszy od liczenia konkretnych przedmiotów przez liczenie na palcach do liczenia w pamięci.

 

POLSKA

Maria Tomaszewska

Polska to jest piękny kraj,

Tu mieszkamy ty i ja.

Na północy morze szumi.

Na południu górują góry.

W Polsce płynie wiele rzek.

Dużo lasów tutaj też.

Swoje serce Polsce daj,

Bo to jest twój ojczysty kraj.

Wprowadź tytuł

Dodano: 04:26:19 23-04-2018

Temat tygodnia:

ŚWIĘTO ZIEMI,

23.04.2018r. – 27.04.2018r.

 

Temat dnia:

• DBAMY O ZIEMIĘ

- kształtowanie postawy współodpowiedzialności za naszą planetę;

- zachęcanie do dbania o najbliższe otoczenie na co dzień i wyrabianie nawyków proekologicznych;

- zapoznanie z pojęciem „ekolog”;

- rozwijanie mowy i pamięci.

• SEGREGUJEMY ŚMIECI

- rozumienie, ze jesteśmy częścią przyrody, o którą trzeba dbać;

- ćwiczenia kształtujące z użyciem przyboru nietypowego (kartki papieru, kartki gazety);

• SMUTNA ZIEMIA

- zapoznanie z piosenką;

- nabywanie umiejętności łączenia ustalonego ruchu z treścią piosenki i muzyki;

- zachęcanie do wspólnej zabawy;

• WESOŁA ZIEMIA

- utrwalanie znajomości nazw i kształtów figur geometrycznych;

- porządkowanie figur według koloru i kształtu;

- wdrażanie do uważnego słuchania poleceń nauczyciela i dokładnego ich wykonania.

• KOCHAMY PRZYRODĘ (wykonanie doświadczeń w ramach projektu „Mały badacz odkrywca”.)

- nabywanie umiejętności starannego wykonania pracy według własnego wyboru, pomysłu;

- rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo – ruchowej;

- rozbudzanie wrażliwości i szacunku wobec przyrody.

 

DODATKOWO:

- zajęcia w ramach projektu „Zabawy Matematyczne”.

 

 

Wierszyk ekologa

Czy to mały czy to duży

Każdy wie co przyrodzie służy.

W lesie nie krzyczymy,

Nigdy nie śmiecimy.

W domu taką mamy modę,

Że oszczędzamy wodę.

Śmieci zawsze się sortuje,

Przecież nic to nie kosztuje!

Bo gdy czysto jest wokoło

Wszyscy się ucieszą.

Pszczółki brzęczą, motyl lata, ptaszek śpiewa,

A dokoła szumią drzewa.

 

Wprowadź tytuł

Dodano: 10:14:08 16-04-2018

Temat tygodnia: ZIELONY OGRÓDEK W SALI

16.04.2018r. – 20.04.2018r.

Temat dnia:

• OGRÓDEK NA OKNIE

-kształtowanie umiejętności poprawnego budowania wypowiedzi;

- rozwijanie pamięci odtwórczej;

• ZAKŁADAMY HODOWLE ROŚLIN

- rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego;

- zapoznanie ze sposobami hodowli roślin, ich potrzebami i wymaganiami;

- kształcenie nawyku dbania o rośliny.

• ZIOŁO

- rozwijanie poczucia rytmu i ruchowej interpretacji muzyki z wykorzystaniem rekwizytów (chusteczki);

- zachęcanie do aktywnego słuchania muzyki.

• ROŚLINY DONICZKOWE

- kształtowanie umiejętności liczenia na konkretach;

- wdrażanie do sprawnego wykonywania poleceń nauczyciela i skupiania uwagi na wykonywanej czynności.

• CEBULA I SZCZYPIOREK

- kształtowanie umiejętności sprawnego, bezpiecznego wycinania po wyznaczonych liniach owalnych;

- wdrażanie do wykonania pracy według wzoru.

DODATKOWO: - zajęcia w ramach projektu „Zabawy szachowe” oraz „Zabawy Matematyczne”.

 

 

Wprowadź tytuł

Dodano: 10:11:20 16-04-2018

DNIA 19.04.2018R. NA GODZ. 10.30.,

WYCHODZIMY NA PRZEDSTAWIENIE,

KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ  W RADIU POLSKIM.

KOSZT PRZEDSTAWIENIA 20ZŁ + PRZEJAZD 10ZŁ.

PIENIĄŻKI PROSZĘ WPŁACAĆ U PAŃ W GRUPIE "MYSZKI".

Temat tygodnia: ZWIERZĘTA NA WSI 03.04.2018r. – 06.04.2018r.

Dodano: 04:40:29 03-04-2018

Temat tygodnia:

ZWIERZĘTA NA WSI

03.04.2018r. – 06.04.2018r.

Temat dnia:

• PRODUKTY OD ZWIERZĄT

-rozwijanie spostrzegawczości i mowy;

- kształtowanie prawidłowej postawy ciała;

• ZWIERZĘTA I ICH DZIECI

- poznanie rodzin zwierząt i odgłosów wydawanych przez zwierzęta wiejskie;

- usprawnianie narządów mowy poprzez śpiewanie określonych sylab na znaną melodię;

- kształcenie poczucia słuchu i rytmu.

• PTAKI W GOSPODARSTWIE

- rozwijanie myślenia matematycznego;

- kształtowanie pojęcia: para, taki sam i wdrażanie do posługiwania się nimi.

• ZWIERZĘTA WIEJSKIE

- rozwijanie koordynacji wzrokowo

– ruchowej i wrażliwości na barwę;

- wdrażanie do starannego wykonania pracy plastycznej.

 

DODATKOWO:

- zajęcia w ramach projektu „Zabawy szachowe” oraz „Zabawy Matematyczne”.

 

SZŁA KACZUSZKA

ŁUCJA PRUS

Szła kaczuszka polną dróżką

wśród maków, kąkoli

i kwakała - kwa, kwa - sama,

sama, czyli solo.

Dana, dana, dana

- Solo, czyli sama.

Dana, dana, dana

- Solo, czyli sama.

W chwilę potem ta kaczuszka

kaczorka spotkała

i już dwójka kaczek - kwa,

kwa - wesoło śpiewała.

A dwoje to przecież

znaczy, że w duecie!

A dwoje to przecież

znaczy, że w duecie!

Później te dwie małe kaczki

z trzecią się spotkały

i już razem całą trójką

ślicznie zakwakały.

A troje to przecież

znaczy, że w tercecie!

A troje to przecież

znaczy, że w tercecie!

Wreszcie rankiem, tuż nad stawem

kaczek grupa cała

swoje raźne - kwa, kwa, kwa,

kwa - razem zaśpiewała.

Wznosząc dzioby w górę,

śpiewa kaczym chórem.

Wznosząc dzioby w górę,

śpiewa kaczym chórem.

Wprowadź tytuł

Dodano: 17:55:47 25-03-2018

Temat tygodnia 26.03-30.03.18 r. WIELKANOC

Dzien 1 : WiELKANOCNY ZAJĄCZEK

- zapoznanie z tradycją Świąt Wielkanocnych i zwyczajami w swoim regoinie ;

- rozwijanie mowy i myślenia przyczynowo - skutkowego.

Dzień 2 : PISANKI , KRASZANKI

- świąteczne przygotowania ;

- wdrażanie do umiejętności posługiwania się piłką do tenisa ziemnego podczas ćwiczeń .

Dzień 3 : WIELKANOCNY KOSZYCZEK

- wyrabianie umiejętności ruchowego reagowania na dźwięki muzyki ;

- nabywanie umiejętności łączenia ustalonego ruchu z treścią piosenki i muzyką ;

- zachęcanie do wspólnej zabawy .

Dzień 4 :PRZY WIELKANOCNYM STOLE 

- wdrażanie do posługiwania się określeniami : z prawej strony , z lewej strony , na wprost , obok :

- poznanie wybranych potraw świątecznych .

Dzień 5 : WIELKANOCNE ZWYCZAJE

- poznanie wybranych elementów tradycji wielkanocnych :

- rozwijanie koordynacji wzrokowo - ruchowej ;

- zachęcanie do starannego wykonania pracy plastycznej .

      WITANIE WIOSENNE

Na Wielkanoc czekamy , jak zajączki sie witamy!

Wielkanocne jajeczko , to kraszanka i pisaneczka .

Bardzo je lubimy , w koszyku ułożymy .

Do koszyczka też dodamy , co na Wielkanoc mamy .

Więc jajeczko i kiełbaska , trochę szynki no  babka .

Sól by się przydała , by Wielkanoc smakowała .

Teraz kosz na stół stawiamy i dookola zasiadamy .

Już Wielkanoc mamy! I do stołu Wielkanocnego zasiadamy!

 

 

 

 

Temat tygodnia: JUŻ WIOSNA     19.03.2018r. – 23.03.2018r.

Dodano: 05:30:03 19-03-2018

Temat tygodnia: JUŻ WIOSNA

19.03.2018r. – 23.03.2018r.

Temat dnia:

• IDZIE WIOSNA

- zapoznanie z wybranymi oznakami wiosny;

- rozwijanie wyobraźni i umiejętności planowania na płaszczyźnie;

- rozwijanie umiejętności posługiwania się pojęciami określającymi położenie przedmiotów w przestrzeni.

• POWRÓCIŁY PTAKI

- wdrażanie do sprawnego wykonywania poleceń nauczyciela.

• NADCHODZI WIOSNA

- wyrabianie umiejętności ruchowego reagowania na dźwięki muzyczne;

- nabywacie umiejętności łączenia ustalonego ruchu z treścią piosenki i muzyką;

- zachęcanie do wspólnej zabawy.

• JASKÓŁKI

- rozwijanie myślenia matematycznego;

- nabywanie umiejętności prawidłowego liczenia i porównywania ilości;

- wdrażanie do posługiwania się pojęciami: wysoko, nisko, najwięcej, najmniej.

• POMAGAMY SZPAKOM

- rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody;

- wzmocnienie doświadczeń plastycznych;

- rozwijanie motoryki małej.

DODATKOWO:

- zajęcia w ramach projektu „Zabawy szachowe” oraz „Zabawy Matematyczne”.

 

NADCHODZI WIOSNA    Maria Tomaszewska

Nadchodzi wiosna – wszystko budzi się ze snu.

Nadchodzi wiosna – niedługo przyjdzie i tu.

Nadchodzi wiosna –schowamy ciepłe kurteczki.

Nadchodzi wiosna –wyjmiemy letnie bluzeczki.

Nadchodzi wiosna –kupimy dwa tulipany.

Nadchodzi wiosna –mój sąsiad znów zakochany. 

Nadchodzi wiosna –ja bardzo lubię wiosnę.

Nadchodzi wiosna –bo wiosną wszystko rośnie.

Nadchodzi wiosna –raz deszczyk, raz słońce świeci.

Nadchodzi wiosna –a czasem śnieg z nieba leci.

Nadchodzi wiosna –wszędzie się robi zielono.

Nadchodzi wiosna –mój kotek ma narzeczoną.

 

Temat tygodnia 12.03-16.03.18                                  czekamy na wiosnę!

Dodano: 12:24:12 11-03-2018

Dzień 1 : Żegnaj , zimo !

- rozwijanie myślenia oraz pamięci słuchowej , odtwórczej ;

- wdrażanie do wyrazistego mówienia ;

- zapoznanie z oznakami przedwiośnia.

Dzień 2 : Krokusy 

- rozwijanie myślenia przyczynowo - skutkowego;

- kształtowanie ogólnej sprawności fizycznej

Dzień 3 : Gdzie mieszka wiosna?

- kształtowanie umiejętności ruchowego reagowanie na słowa piosenki i dźwięki muzyczne ;

- zachęcanie do aktywnego udziału w zabawie  odgrywania ról.

Dzień 4 : Kwiaty witają wiosnę

- dostrzeganie regularności podczas układania rytmu ;

- kształcenie umiejętności klasyfikowania i tworzenia zbiorów w oparciu o jedną cechę ;

- doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 1-6.

Dzień 4 : Bazie

- rozwijanie zainteresowań plastycznych ;

- kształtowanie wyobraźni i twórczej aktywności ;

- uwrażliwienia na piękno przyrody.

  Nasz wierszyk : KONIEC ZIMY

Biały śnieżek jak dywanik ,

A w nim głowki pochylone ,

To przebiśnieg i krokusik

Do słoneczka wychylone.

Wkrótce bocian zaklekoce

I skowronka usłyszymy ,

To przedwiośnie

Już ogłasza koniec zimy.

Temat tygodnia:  MARCOWA POGODA   05.03.2018r. – 09.03.2018r.

Dodano: 05:48:17 05-03-2018

Temat tygodnia: MARCOWA POGODA

05.03.2018r. – 09.03.2018r.

Temat dnia:

• CHMURY

- zapoznanie ze zjawiskami atmosferycznymi występującymi na przedwiośniu;

- wdrażanie do poprawnego budowania wypowiedzi i słuchania wypowiedzi rówieśników;

• MARCOWE SŁONECZKO ( doświadczenia w ramach projektu „Mały badacz – odkrywca”)

- kształtowanie ramion i nóg;

• WIATR I DESZCZ

- wdrażanie do rozumienia związków przyczynowo – skutkowych;

- rozwijanie poczucia rytmu i słuchu muzycznego;

- kształtowanie umiejętności posługiwania się głosem;

• UBIÓR DO POGODY

- rozwijanie myślenia matematycznego;

- nabywanie umiejętności prawidłowego liczenia i porównywania ilości wdrażania do posługiwania się pojęciami: więcej, mniej , tyle samo;

• W MARCU JAK W GARCU

-rozwijanie koordynacji wzrokowo ruchowej;

- zachęcanie do malowania gąbką;

- wzbogacanie doświadczeń plastycznych poprzez tworzenie nowych barw;

- utrwalanie znajomości symboli zmiennej, marcowej pogody.

 

DODATKOWO:

- zajęcia w ramach projektu „Zabawy Matematyczne” , "Zabawy szachowe”.

W ramach projektu "Zabawy matematyczne":

Kształtowanie umiejętności liczenia oraz dodawania i odejmowania - obejmuje proces począwszy od liczenia konkretnych przedmiotów przez liczenie na palcach do liczenia w pamięci.

 

 

PIĄTKA BAŁWANÓW

Maria Tomaszewska

Piątka bałwanków stoi na podwórku,

słonko przygrzało i została czwórka.

Cztery bałwanki grube brzuszki miały.

Słońce przygrzało, tylko trzy zostały.

Trójka bałwanków ma śniegowe stroje,

słonko przygrzało i zostało troje.

Słonko przygrzało i zostało dwoje.

Dwójka bałwanków śmieje się do siebie

słonko przygrzało i pozostał jedne.

Jeden bałwanek miotłą się podpiera.

Słonko przygrzało i bałwanka nie ma.

 

Temat tygodnia:  U FRYZJERA,   19.02.2018r. – 23.02.2018r.

Dodano: 05:52:58 19-02-2018

Temat tygodnia: U FRYZJERA,

19.02.2018r. – 23.02.2018r.

Temat dnia:

• W SALONIE FRYZJERSKIM

- poznanie wyposażenia salonu, czynności fryzjera oraz zasad właściwego zachowania się w miejscach publicznych;

- wyrabianie poczucia szacunku dla pracy fryzjera/fryzjerki;

• GRZEBIEŃ

- kształtowanie prawidłowej postawy ciała poprzez gry i zabawy ruchowe;

• DBAMY O WŁOSY

- rozwijanie percepcji słuchowej oraz ćwiczenie aparatu artykulacyjnego poprzez rozpoznawanie przedmiotów na podstawie dźwięków, jakie wydają i odtwarzanie dźwięków ( naśladowanie);

• PRZYBORY FRYZJERSKIE

- doskonalenie umiejętności klasyfikowania według przeznaczenia;

- kształcenie umiejętności posługiwania się pojęciami określającymi położenie przedmiotów w przestrzeni: wyżej, niżej, obok;

• FRYZURY

-rozwijanie wyobraźni i ekspresji plastycznej;

- rozwijanie sprawności manualnej i kształtowanie koordynacji wzrokowo – ruchowej;

- wdrażanie do porządkowania miejsca pracy.

 

DODATKOWO:

- zajęcia w ramach projektu „"Zabawy Matematyczne” , "Zabawy szachowe”.

 

Mam fryzurę na cebulę

Mam fryzurę na cebulę

Przestraszyłam panią Ulę

Pewnie zaraz wszystkim powie

Co ja dzisiaj mam na głowie

Nie kucyki,

Nie warkocze

Chociaż może są urocze

To fryzura całkiem nowa

Taka właśnie cebulowa

 

Niech się ze mnie śmieją!

Co mi tam!

Będę ją nosiła Mówię Wam!

 

Przestraszyłam Ciocię w szkole

I tę dużą, rudą Olę

Lecz fryzura cebulowa

To jest przecież moda nowa

Więc fryzurę na cebulę

Pielęgnować będę czule

I na pewno się ucieszę

Gdy ktoś też się tak uczesze

 

Niech się ze mnie śmieją!

Co mi tam!

Będę ją nosił

a Mówię Wam!

TEMAT TYGODNIA 12.02-16.02.2018 r                                zwierzęta egzotyczne

Dodano: 14:54:48 11-02-2018

DZIEŃ 1 : NA SAWANNIE

- kształtowanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania ;

- poszerzenie wiedzy o swiecie poprzez poznanie wybranych zwierząt egzotycznych ( sposób poruszania się i odżywiania i wydawanie dźwięków );

- kształtowanie pojęć : zoo , sawanna , zwierzęta egzotyczne,

DZIEŃ 2 : LEW

- kształcenie umiejętności odpowiedniej reakcji ruchowej ;

- doskonalenie orientacji w schemacie własnego ciała ;

- kształtowanie prawidłowej postawy ciała.

DZIEŃ 3 : SŁOŃ

- rozwijanie poczucia słuchu i zachęcanie do tworzenia muzyki ;

- poznawanie wybranych zwierząt egzotycznych( sposób poruszania się , odżywiania iwydawania dźwięków ).

DZIEŃ 4 : MAŁPA 

- nabywanie umiejętności tworzenia zbioru w oparciu o poznane cechy elementu zboru ;

- doskonalenie umiejętności przeliczania i posługiwania się liczebnikam głównymi w zakresie 1-6:

DZIEŃ 5 : PAPUGA

- wzbogacene doświadczeń plastycznych

 

Temat tygodnia:W LODOWEJ KRAINIE,  

Dodano: 05:34:32 05-02-2018

 05.02.2018r. – 09.02.2018r.

Temat dnia:

• W LODOWEJ KRAINIE

- kształtowanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania;

-poszerzanie wiedzy o świecie;

- ozwijanie spostrzegawczości i poprawnej mowy.

• ZWIERZĘTA W LODOWEJ KRAINIE

- kształtowanie prawidłowej postawy ciała.

• PINGWIN

- rozwijanie wrażliwości na wartości muzyczne i kształcenie umiejętności odpowiedniej reakcji ruchowej;

- doskonalenie orientacji w schemacie własnego ciała.

• PINGWIN

- doskonalenie umiejętności przeliczania i posługiwania się liczebnikami głównymi w zakresie 1-6;

- rozwijanie uwagi i spostrzegawczości.

• KOLOROWA KRA (wykonanie doświadczeń w ramach projektu „Mały badacz odkrywca”.)

-wzbogacanie doświadczeń plastycznych;

- rozwijanie umiejętności starannego wycinania nożyczkami z przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa.

DODATKOWO:

- zajęcia w ramach projektu „Zabawy Matematyczne”.

 

 

PINGWIN

1. Ja jestem mały pingwin

Pokażę teraz Wam

Jak chodzę tip-topami

Bo nóżki krótkie mam

Ref: Tip-top, Tip-top, Tip-top

Tip-top Tip-top, Tip-top,

Tip-top Tip-top, Tip-top,

Tip-top Tip-top, Tip-top,

Tip-top Tip-top, Tip-top

 

2. Ja jestem mały pingwin

Saneczek nie mam, nie

Bo ja na swoim brzuszku

Uwielbiam ślizgać się

Ref: Tip-top, Tip-top, Tip-top

Tip-top, Tip-top, Tip-top

Tip-top, Tip-top, Tip-top

Tip-top, Tip-top, Tip-top

Tip-top, Tip-top, Tip-top

 

3. Ja jestem mały pingwin

I rybki lubię jeść

Wciąż pływam w zimnej wodzie

Nurkuję śmiało też

Ref: Tip-top, Tip-top, Tip-top

Tip-top, Tip-top, Tip-top

Tip-top, Tip-top, Tip-top

Tip-top, Tip-top, Tip-top

Tip-top, Tip-top, Tip-top / x2

TEMAT TYGODNIA 29.01-02.02.18  KARNAWAŁ

Dodano: 14:37:30 28-01-2018

DZiEŃ 1: KARNAWAŁ

- wdrażanie do skupienia uwagi podczas słuchania opowiadania;

- wzbogacenie słownictwa -karnawał ,fajerwerki ,serpentyny.

DZIEŃ 2: STROJE KARNAWAŁOWE

- kultywowanie zwyczaju zabaw karnawałowych;

- daświadczenie przyjemnośći wcielania się w różne postacie.

DZIEŃ 3: KARNAWAŁ NA ŚWIECIE

- kształcenie umiejętności odpowiedniej reakcji na muzykę;

- nabywanie umiejętności tańczenia w parze ;

- przezwyciężenie nieśmiałości i nabywania umiejętności swobodnego wypowiadania się na forum grupy

DZIEŃ 4:MASKI KARNAWAŁOWE

- zapoznanie z pojęciem ,,maska karnawałowa'';

- rozwijanie pomysłowości podczas ozdabiania ,wdrażanie do estetycznego ukończenia pracy;

- doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 1-6;

- nabywanie umiejętności porównywania liczebności zbiorów.

DZIEŃ 5:ZABAWA KARNAWAŁOWA

- kształcenie umiejętności wspólnej zabawy ,tworzenie atmosfery życzliwości i współpracy;

- wytworzenie pogodnego i radosnego nastroju ;

- rozwijanie pozytywnych relacji w grupie

Temat tygodnia: BEZPIECZNE ZABAWY NA ŚNIEGU22.01.2018r. – 26.01.2018r.

Dodano: 05:24:03 22-01-2018

 

 

Temat dnia:

BEZPIECZNE ZABAWY NA ŚNIEGU

- rozwijanie mowy wiązanej;

- zapoznanie z miejscami bezpiecznymi do zabawy;

- wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu.

CO NAM DAJE ZIMA (zabawy badawcze w ramach projektu „Mały badacz- odkrywca)

- kształtowanie umiejętności współpracy w parach i w grupie.

SPRZĘT SPORTOWY

- kształcenie pamięci, słuchu, poczucia rytmu;

- rozwijanie ekspresji ruchowej przy muzyce.

LEPIMY BAŁWANA

- zapoznanie z pojęciem „kula”;

- rozwijanie spostrzegawczości i myślenia przyczynowo – skutkowego.

• LUBIMY SANKI, ŁYŻWY I BAŁWANKI

- kształcenie umiejętności starannego wykonania pracy według wzoru;

- rozwijanie sprawności manualnych i koordynacji wzrokowo – ruchowej.

 

DODATKOWO: - zajęcia w ramach projektu „Zabawy szachowe” oraz „Zabawy Matematyczne”.

 

 

ZIMA JEST SUPER

My lubimy zimę,

Bo gdy zima jest,

Można iść na sanki

I na łyżwy też.

Zima, zima, zima jest super .X4

 

Nie zapomnij czapki, rękawiczki weź,

Bo na termometrze stopni minus sześć.

Zima, zima, zima jest super. x4

 

Na saneczkach szybko

Zjeżdża każdy z nas,

Bo my uwielbiamy

Ten zimowy czas.

Zima, zima, zima jest super. X4

śWIETO BABCI I DZIADKA

Dodano: 05:57:31 15-01-2018

Temat tygodnia: ŚWIĘTO BABCI I DZIADKA

15.01.2018r. – 19.01.2018r.

Temat dnia:

• Rodzina - nabywanie poczucia przynależności do rodziny;

- nabywanie umiejętności prawidłowego nazywania członków rodziny;

- wdrażanie do wypowiedzi poprawnej pod względem gramatycznym i fleksyjnym.

• Portret babci

- kształtowanie wyobraźni poprzez naśladowanie różnych czynności;

- wyrabianie sprawnej reakcji na polecenie nauczyciela.

• Portret dziadka - zapoznanie z piosenką do nauki;

- kształcenie predyspozycji muzycznych;

- kształtowanie szacunku dla babci i dziadka.

• Prezent dla babci

- nabywanie umiejętności klasyfikowania według wielkości, koloru;

- utrwalanie pojęcia "para”;

- sprawne ustawianie się w kole wiązanym i niewiązanym.

• Prezent dla dziadka

- wzmocnienie poczucia wartości i odporności emocjonalnej poprzez rozwijanie samodzielności oraz odczuwanie satysfakcji ze sprawiania radości osobom bliskim;

- wzmocnienie więzi emocjonalnej z babcią i dziadkiem.

DODATKOWO:

- zajęcia w ramach projektu „Zabawy szachowe” oraz „Zabawy Matematyczne”.

 

U DZIADKA NA KANAPIE

 

Lubimy bawić się w kałuży

I słuchać bajek w czasie burzy

I z pieskiem ganiać się po lesie

Lecz najprzyjemniej jest jak wiecie

 

U dziadka na kanapie bajkowy świat

U dziadka na kanapie zasypia skrzat

U dziadka na kanapie przygód sto

U dziadka na kanapie dobrze bo...

 

U dziadka na kanapie bajkowy świat

U dziadka na kanapie zasypia skrzat

U dziadka na kanapie przygód sto

U dziadka na kanapie to jest to

 

Nasz dziadek przygód zna o tyle

U dziadka jakoś tak najmilej

Do dziadka bajka się zakrada

I na kanapie cicho siada

U dziadka na kanapie......

TEMAT TYGODNIA: ZWIERZĘTA ZIMĄ
08.01.2018 - 12.01.2018 

Dodano: 12:47:46 06-01-2018

 

 

TEMAT DNIA:

 

POMAGAMY PTAKOM

- rozwijanie mowy i myślenia – aktywność językowa;

ZWIERZĘTA LEŚNE 

- kształtowanie szybkości i zwinności;

KARMNIK

- umuzykalnianie dzieci – aktywność muzyczna;

Popołudniu: zajęcia w ramach projektu „Zabawy szachowe” (kontynuacja).

PTAKI

- kształtowanie pojęć matematycznych – aktywność matematyczna;

SIKORKA

- rozwijanie aktywności plastyczno – technicznej.

 

Dodatkowo - zajęcia w projektu „Zabawy matematyczne”

 

PIOSENKA „PIĘĆ DZWONECZKÓW” słowa i muzyka MARIA TOMASZEWSKA

 

I. Pięć dzwoneczków mamy,

pięknie na nich gramy.

La, la, ...

 

II. Cztery dzwonki mamy,

pięknie na nich gramy.

La, la, ...

III. Trzy dzwoneczki mamy

pięknie na nich gramy.

La, la, ... .

 

IV. Dwa dzwoneczki mamy,

pięknie na nich gramy.

La, la, .…

 

V. Jeden dzwonek mamy,

pięknie na nich gramy.

La, la, .…

 

VI. Dzwonków nam zabrali,

nie będziemy grali.                      

temat tygodnia 02.01.18-05.01.18 Już zima !!!

Dodano: 11:27:14 31-12-2017

Gwiazdki śniegowe

- zapoznanie z wierszem do nauki na pamięć;

- rozwijanie pamięci mechanicznej i zachęcanie do odtwarzania wiersza z pamięci z odpowiednią intonacją i gestem

   BIAŁA ZIMA

Zima , zima biała,

Śniezne gwiazdki rozsypała.

Zimno ,biało i puszyście,

Białe domy , białe liście.

Zima , zima jest wesoła

i na śnieżki dzieci woła.

Ubielone w parku drzewa,

białą drogą biegnie Ewa.

Zimowa pogoda

-nauka ćwiczeń z użyciem dwóch przyborów naraz (dwa woreczki gimnastyczne)

Jak się ubieramy zimą

- rozwijanie umiejętności słuchania i rozumienia muzyki ;

- rozwijanie wyobrażni i zachęcanie do przedstawiania muzyki ruchem.

Oznaki zimy

- kształcenie umiejętności tworzenia zbiorów równolicznych i różnolicznych;

- zachęcanie do porównywania liczebności zbiorów poprzez szacowanie ''na oko '' i przeliczanie.

 

 

Dodano: 15:16:48 10-12-2017

TEMAT TYGODNIA:

CZEKAMY NA ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA

11.12.2017R. - 15.12.2017R.

 

TEMAT DNIA:

RODZINA I ŚWIĘTA

- zapoznanie z treścią wiersza; wdrażanie do wyrazistego wymawiania słów; rozwijanie pamięci odtwórczej.

KARTKI ŚWIĄTECZNE

- kształtowanie prawidłowej postawy ciała.

OZDOBY CHOINKOWE

- rozwijanie matematycznego myślenia i przygotowanie do rozumienia stałości liczby.

CHOINKA

- zapoznanie z treścią i melodią piosenki; rozwijanie wrażliwości muzycznej i umiejętności wokalnych.

UBIERAMY CHOINKĘ

- kształtowanie wrażliwości estetycznej; wyrabianie postawy odpowiedzialności za najbliższe otoczenie.

Dodatkowo - zajęcia w projektu „Zabawy matematyczne”

 

 

PIOSENKA „OZDOBY CHOINKOWE”

 

WIERSZYK „ CHOINKA”

 

JUŻ W POKOJU CHOINKA ZIELONA,

WIELKA, PACHNĄCA PIĘKNIE USTROJONA.

BOMBKI SIĘ BŁYSZCZĄ, LAMPKI MIGOTAJĄ,

ŚWIĄTECZNY NASTRÓJ WKOŁO WPROWADZAJĄ.

OBOK WIGILIA CZEKA NA WSZYSTKICH,

TYCH Z DALEKA I I TYCH BLISKICH.

GDY GWIAZDKA ZAŚWIECI BĘDZIE RADOŚĆ DOROSŁYCH I DZIECI.

jarmark bożonarodzeniowy

Dodano: 12:04:34 29-11-2017

 

 

SZANOWNI RODZICE

 

Na tablicy informacyjnej dla rodziców znajduje się ogłoszenie na temat kiermaszu Bożonarodzeniowego, które odbędzie się 15.12.2017r.

Bardzo prosimy o zapoznanie się z treścią ogłoszenia, a rodziców chętnych do współpracy o wpisywanie się na listę.

Proszę również aby przynieść słoiczek po dżemie i pól szklanki soli(grubej), jeśli ktoś posiada - to podgrzewacz. Myszki również przygotowują "coś” na kiermasz świąteczny. Resztę potrzebnych rzeczy do wykonania "czegoś” znajdujemy w przyrodzie lub zakupimy z grupowych pieniążków.

 

      

wyjście do gabinetu stomatologicznego

Dodano: 11:41:46 29-11-2017

DRODZY RODZICE

04.12.2017r. (poniedziałek) wyjeżdzamy z dziećmi na przegląd stomatologiczny do gabinetu w Siechnicach. potrzebujemy

nr pesel dziecka i zgodę rodzica na wyjazd. Lista do podpisania

w sali grupy "Myszki".

 

 

Dodano: 18:35:26 26-11-2017

TEMAT TYGODNIA:

ULUBIONE BAJKI 27.11.2017R. - 01.12.2017R.

 

TEMAT DNIA:

CZERWONY KAPTUREK

- wdrażanie do uważnego słuchania inscenizacji; wzbogacania słownictwa biernego i czynnego; kształtowanie umiejętności nazywania i wyrażania uczuć.

 

U JASIA I MAŁGOSI (wykonanie doświadczenia „TĘCZA NA TALERZU”, w ramach projektu „Mały badacz – odkrywca” rok 2017/2018)

- kształtowanie zwinności gibkości.

 

KRÓLEWNA ŚNIEŻKA (wykonanie doświadczenia „SŁOMKOWY EKSPERYMENT Z JABŁKIEM”, „CIEMNIENIE JABŁKA” w ramach projektu „Mały badacz – odkrywca” rok 2017/2018)

- kształtowanie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych i niekonwencjonalnych; rozwijanie poczucia rytmu.

 

KOT W BUTACH

- kształtowanie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi w zakresie dostępnym dziecku, nabywanie umiejętności klasyfikowania według koloru.

Popołudniu: zajęcia w ramach projektu „Zabawy szachowe” (kontynuacja).

 

NIEDŹWIEDŹ I MASZA

- doskonalenie umiejętności prawidłowego posługiwania się kredką, wdrażanie do starannego wykonania zadania.

 

Dodatkowo - zajęcia w projektu „Zabawy matematyczne”.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu. Natomiast codziennie utrwalamy, poprzez zabawę „pojęcia” matematyczne (zabawy są różne, o różnej porze dnia, nawet kilka razy dziennie np.: przed I daniem, po drugim daniu itp.).Obecnie ćwiczymy poprzez zabawę „prawa rączkę” i orientację przestrzenną.

 

W tym tygodniu poświęcamy uwagę bajeczce o: "CZERWONYM KAPTURKU”, KOCIE W BUTACH”,

"JASIU I MAŁGOSI”, "KRÓLEWNIE ŚNIEŻCE”, "NIEDŹWIEDŹIU I MASZCE”.

 

                                             

TEMAT TYGODNIA: DBAMY O CZYSTOŚĆ  - 13.11.2017R. - 17.11.2017R.

Dodano: 17:14:27 12-11-2017

TEMAT DNIA:

HIGIENA

- rozwijanie umiejętności formułowania poprawnych pod względem składniowym wypowiedzi językowych;

- kształtowanie nawyków higienicznych i przekonania o ich wpływie na zdrowie;

KUKURYKU NA RĘCZNIKU (w ramach projektu „Mały badacz – odkrywca” - „Zabawy z mydłem”);

- pozna zjawisko rozpuszczalności mydła w zależności od temperatury

- pozna zależność między wielkością baniek, a siłą dmuchania;

- potrafi abstrahować poprzez wyróżnianie cech mydła i wyszukiwanie podobieństw miedzy mydłem, a innymi obiektami;

- kształtowanie umiejętności szybkiego przemieszczania się;

SZCZOTKA I KUBECZKI (wykonanie doświadczenia „Słoniowa pasta do zębów” w ramach projektu „Mały badacz – odkrywca” rok 2017/2018)

- rozwijanie umiejętności spostrzegania, obserwowania, uwagi poprzez porównywanie przedmiotów i dostrzeganie ich cech jakościowych (przeznaczenie);

- rozwijanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy: przeznaczenie;

W ŁAZIENCE

- rozwijanie umiejętności tanecznych i wokalnych;

- wdrażanie do prawidłowego reagowania ruchem na muzykę;

Popołudniu: zajęcia w ramach projektu „"Zabawy szachowe” (kontynuacja).

CZYSTE RĘCE

- rozwijanie koordynacji wzrokowo;

– ruchowej, wyobraźni i poczucia estetyki.

Dodatkowo - zajęcia w projektu „Zabawy matematyczne”.

 

 

Piosenka „Mydło lubi zabawę”

Mydło lubi zabawę w chowanego pod wodą 

Każda taka zabawa jest wspaniałą przygodą 

Kiedy dobry ma humor to zamienia się w pianę 

A jak znajdzie gdzieś słomkę, puszcza bańki mydlane.

 

Ref.:  Mydło wszystko umyje, nawet uszy i szyję 

Mydło, mydło pachnące jak kwiatki na łące 

 

Mydło lubi kąpiele, kiedy woda gorąca 

Skacząc z ręki do ręki, złapie czasem zająca 

Lubi bawić się w berka, z gąbką chętnie gra w klasy 

I do wspólnej zabawy wciąga wszystkie brudasy.  

Dodano: 17:09:47 12-11-2017

Eksperymenty w ramach tematu tygodnia:

JESIENNA POGODA 30.10.2017R. - 03.11.2017R.

 

Dlaczego niebo jest niebieskie?

Do wykonania pierwszego eksperymentu, potrzebowaliśmy: - przezroczystej szklanki, - wody, - mydła. - latarki.

Przygotowanie: Do szklanki wlaliśmy wodę, dodaliśmy odrobinę mydła i dokładnie wymieszaliśmy. Woda z mydłem w tym eksperymencie imitowały atmosferę z zanieczyszczeniami, pyłem i kurzem. Latarka pełniła funkcję słońca. Zbliżyliśmy latarkę do szklanki i obserwowaliśmy jaki kolor przybiera w tym miejscu woda.

Wyjaśnienie: Cząsteczki mydła obecne w wodzie rozpraszają światło latarki, podobnie jak drobiny kurzu i cząsteczki w powietrzu rozpraszają światło słoneczne, które składa się z fal świetlnych o różnych kolorach: czerwonym, pomarańczowym, żółtym, zielonym, niebieskim i fioletowym. Najbardziej rozczepia się światło w kolorze niebieskim (10 razy bardziej, niż światło w kolorze czerwonym), dlatego patrząc z Ziemi na oświetloną atmosferę wydaje nam się, że jest ona niebieska.

Jak zrobić chmurę w słoiku?

Do eksperymentu były potrzebne: - słoik z pokrywką, wrzącą wodę, lód i zapałkę.

Odsuń na chwilę pokrywkę z lodem, wrzuć do słoika zapaloną zapałkę i szybciutko z powrotem zakryj wieko. Zobaczysz jak w środku zbiera się chmura. Możesz ją wypuścić ze słoika. Wyjaśnienie: Chmury składają się z drobnych kropelek wody, które osiadają na cząsteczkach pyłu w atmosferze. Powstają w wyniku kondensacji pary wodnej, czyli przejścia znajdującej się w powietrzu pary wodnej, ze stanu gazowego w ciekły lub w stały stan skupienia (lód). W powietrzu unosi się też dużo innych cząsteczek, które pełnią funkcję aerozolu, do którego „przyklejają” się cząsteczki wody tworząc chmury. W naszym eksperymencie tą funkcję pełni dym.

Zamykamy deszcz w słoiku

W tym roku jesień przywitała nas deszczem. Za oknem zimno, szaro i pada. Taka pogoda sprzyja zabawom w przedszkolu, a tym bardziej eksperymentom!

Dziś postanowiliśmy odpowiedzieć sobie na pytanie skąd się bierze deszcz, a oczywiście najlepiej pokazać to przez doświadczenie.

Potrzebowaliśmy: – słoik – ciepła woda – lód – talerzyk (papierowy lub porcelanowy)

My dodatkowo wykonaliśmy tło, bo taka pogoda nakłania nie tylko do eksperymentów, ale i prac plastycznych. Proste elementy wycięliśmy przy pomocy standardowych i dekoracyjnych nożyczek z kolorowego papieru i przykleiliśmy do niebieskiej kartki.

Wróćmy do właściwego zadania: do słoika nalaliśmy gorącej wody i przykryliśmy go talerzykiem, na który wysypaliśmy kostki lodu. Gorąca woda stworzyła nam parę wodną, która w kontakcie z zimnem zaczęła się skraplać. I tak na ściankach słoika pojawiały się kropelki wody. Jak powstaje deszcz? Para wodna (z lądów i oceanów) jest lekka i unosi się ku górze (można to zaobserwować przy gotowaniu wody w czajniku), powstają z niej chmury. Przy zetknięciu się z zimnym powietrzem (w atmosferze im wyżej tym chłodniej) para wodna skrapla się i powstaje deszcz. Przy okazji udało nam się odpowiedzieć na kolejne ciekawe pytanie o to skąd się biorą chmury. Dzieci sprawdziły efekt na kilku różnych słoikach. Na każdym eksperyment się udał. Dzięki temu doświadczeniu nie tylko dowiedzieliśmy się skąd się bierze deszcz, ale i poznaliśmy trzy stany skupienia wody. Proste ćwiczenie, a ile udało nam się nauczyć!

TEMAT TYGODNIA o6.11.17-10.11.17
CO ROBIMY W CHŁODNE DNI?

Dodano: 17:57:55 05-11-2017

- dzień i noc ,

- słońce i księżyc ,

- ciepło się ubieramy ,

- deszczowa muzyka ,

- czapka , szalik , rękawiczki.

 

Nasz wierszyk :

Słońce świeci , gwiazdka mruga ,

dzień już krótki ,

a noc długa ,

słońce śpi ,księżyc lśni ,co się małej myszce śni.

TEMAT TYGODNIA: JESIENNA POGODA  30.10.2017R. - 03.11.2017R.

Dodano: 10:35:26 27-10-2017

TEMAT DNIA:

 

ELEMENTY POGODY

- rozwijanie mowy i myślenia; aktywność językowa;

 

CHMURY I CHMURKI (wykonanie doświadczeń: „"Chmura w słoiku”, "Dlaczego niebo jest niebieskie”, "Zamykamy deszcz w słoiku” w ramach projektu „Mały badacz – odkrywca” rok 2017/2018)

- kształtowanie pojęć matematycznych; aktywność matematyczna;

 

KAPIE DESZCZYK, KAPIE - aktywność muzyczna;

Popołudniu: zajęcia w ramach projektu „Zabawy szachowe” (kontynuacja).

 

WESOŁY PARASOL - aktywność plastyczno – techniczna;

Dodatkowo - zajęcia w projektu „Zabawy matematyczne”

 

Piosenka „Jesienna pogoda”

Jesienna pogoda pada deszcz parasol

więc na spacer weź.

Jesienna pogoda lata szkoda,

które odeszło gdzieś.

 

Refren. Kap, kap, kap deszcz z nieba pada

Kap, kap, kap szkoda, że nie oranżada.

 

Jesienny wicherek liście gna

w prawo i w lewo raz i dwa.

Jesienny wicherek ma rowerek

, którym objeżdża świat.

 

 

              

 

 

projekt "zabawy szachowe" 2017/2018

Dodano: 09:25:51 27-10-2017

Również kontynuujemy zajęcia w ramach projektu "Zabawy szachowe".

Na pierwszych zajęciach w tym roku szkolnym 2017/2018 sparwdziliśmy, co pamietamy.

Dzieci sporo pamiętały. Potrafiły ustawić prawidłowo bierki szachowe na szachownicy, znały nazwy bierek, a nawet jak się poruszają. Tak, więc ruszamy dalej. :)

 

Projekt "Zabawy matematyczne"

Dodano: 08:47:35 27-10-2017

DZIECIĘCA MATEMATYKA

metodą E. Gruszczyk - Kolczyńskiej

Edyta Gruszczyk - Kolczyńska i Ewa Zielińska to autorki koncepcji "Dziecięca matematyka", której celem jest wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci, zwłaszcza w zakresie kształtowania pojęć matematycznych.

Okres przedszkolny to czas otwierania się ciekawskich, dziecięcych oczu na świat, czas poznawania i doświadczania. To także okres wielkich możliwości, które wymagają odpowiedniej stymulacji i bodźców potrzebnych do kształtowania czynności umysłowych. W edukacji matematycznej ważne jest aby mieć świadomość tego w jaki sposób dzieci w wieku przedszkolnym uczą się. Nie należy kształtować pojęć matematycznych przy pomocy słów, poprzez wyjaśnianie czy opowiadanie. Najważniejsze w edukacji matematycznej są osobiste doświadczenia dziecka. Stanowią one budulec, z którego dziecko tworzy pojęcia i umiejętności, rozwija myślenie, hartuje dziecięcą odporność. W trakcie tych doświadczeń dziecko powinno mówić, to znaczy słownie określać swoje spostrzeżenia, sens wykonywanych czynności i przewidywane skutki. Mówienie o wykonywanych czynnościach sprzyja koncentracji uwagi i pomaga dziecku dostrzec to co ważne.

Edukacja matematyczna według propozycji E. Gruszczyk - Kolczyńskiej sprzyja stymulowaniu uzdolnień matematycznych u dzieci, a także dobrze przygotowuje je do nauki matematyki w szkole. Dzieciz grupy "Myszki" mają możliwość działania samodzielnego czy też pod kierunkiem nauczyciela podczas zajęć dydaktycznych.

 

Program edukacji matematycznej E. Gruszczyk – Kolczyńskiej ujmuje 12 kręgów tematycznych, które należy realizować w podanej kolejności, uwzględniając stopniowanie trudności i prawidłowości rozwoju dziecka:

1. Orientacja przestrzenna, czyli kształtowanie umiejętności, które pozwolą dziecku dobrze orientować się w przestrzeni i rozmawiać o tym, co się wokół niego dzieje.

2. Rytmy – rozwijają umiejętność skupiania uwagi na prawidłowościach i korzystania z nich w różnych sytuacjach; potrzebne są przy nabywaniu umiejętności liczenia i rozumienia sensu mierzenia.

3.Kształtowanie umiejętności liczenia oraz dodawania i odejmowania - obejmuje proces począwszy od liczenia konkretnych przedmiotów przez liczenie na palcach do liczenia w pamięci.

4. Wspomaganie rozwoju operacyjnego rozumowania, którego celem jest przygotowanie dziecka do zrozumienia pojęcia liczby naturalnej (zbiory).

5.Rozwijanie umiejętności mierzenia długości w zakresie dostępnym 6-latkom (1 cm, 1 m, 1 km, stopa, kroki, łokieć, dłoń, patyk, sznurek, miara).

6.Klasyfikacja – czyli wspomaganie rozwoju czynności umysłowych potrzebnych do tworzenia pojęć (wprowadzenie dzieci do zadań o zbiorach i ich elementach – segregowanie).

7. Układanie i rozwiązywanie zadań arytmetycznych – doskonalenie umiejętności rachunkowych dzieci.

8. Zapoznanie dzieci z wagą i sensem ważenia (ważymy lalki, piłki, misia i inne zabawki), używamy terminu „ciężar”.

9.Mierzenie płynów – pomaga dzieciom zrozumieć pojęcia: mniej – więcej. Intuicje geometryczne - kształtowanie pojęć geometrycznych – dziecko konstruuje w swoim umyśle pojęcia: figury, układanie szlaczków, lustrzane odbicia figur.

10. Konstruowanie gier przez dzieci – hartuje odporność emocjonalną i rozwija zdolności do wysiłku umysłowego: gry – opowiadania, gry z czynnościami matematycznymi (doliczania, odliczanie).

11. Zapisywanie czynności matematycznych znakami (<, >, =,+,-).

 

Zgodnie z tym programem w grupie "Myszki" rozpoczeliśmy projekt "Zabawy matematyczne". Pierwsze zajęcia dotyczyły - ORIENTACJI PRZESTRZENNEJ, którą będziemy utrwalać i stopniować pod wzgledem trudności i możliwości dziecka zgodnie z ich rozwojem.

 

projekt "mały badacz - odkrywca"

Dodano: 16:09:51 19-10-2017

Rok szkolny 2017/2018

ZABAWY BADAWCZE „ROZPŁYWAJĄCE, GLUTOWE GRZYBKI”

wykonane w ramach tematu tygodnia: „Grzyby” 16.10.2017r. – 20.10.2017r.

Cel: rozwijanie zmysłu dotyku oraz motoryki małej

Składniki:

woda

klej w płynie

barwniki

boraks (Jest to ekologiczny i niedrogi środek czyszczący mający wiele zastosowań np. jako wybielacz i środek do usuwania plam, czyszczący dywany, wykładziny, a nawet wanny. )

Doświadczenie: "Rozpływające, glutowe grzybki” Przygotowaliśmy dwie miski: w jednej z nich zmieszaliśmy po jednej łyżce kleju i wody z odrobiną barwnika, a w drugiej połączyliśmy łyżeczkę boraksu z jedną łyżką wody. Mieszaninę boraksu wleliśmy do kolorowej mazi i zamieszaliśmy – tym razem ręką ( w rękawiczce). Po chwili otrzymacie klejący i ciągliwy twór. Glucio gotowy! Wnioski: Jak zaobserwowaliśmy - masa jest bardzo rozciągliwa, a przy tym całkiem ciekawa w dotyku. Jakie ma właściwości? Bardzo trudno je opisać! Takiej substancji po prostu trzeba dotknąć! Jest lepki, ale właściwie nie lepi się do rąk, można go dowolnie formować, a pozostawiony bez ruchu rozpływa się po powierzchni. Trudno mi to opisać, po prostu sami musicie to zobaczyć na własne oczy. Niech Was jednak nie odstraszy nadana mu nazwa, nasz glutek nie jest w żadnym wypadku obrzydliwy. Pamiętacie z dzieciństwa klejące łapki, które rozciągały się   i przyklejały do szyb (jeszcze teraz można je spotkać na jarmarkach)? Mi ta masa przypomniała właśnie taką zabawkę!

 

 

Wprowadź tytuł

Dodano: 18:21:47 14-10-2017

TEMAT TYGODNIA: GRZYBY

16.10.2017R. - 20.10.2017R.

TEMAT DNIA:

W LESIE

- rozwijanie mowy i myślenia; wzbogacanie słownika czynnego i biernego; wydłużanie czasu koncentracji uwagi i słuchania innych

KRÓL GRZYBÓW

- ćwiczenia kształcące prawidłowe wysklepienia stopy,

GRZYBY (wykonanie doświadczenia „Rozpływające, glutowe grzybki” w ramach projektu "Mały badacz – odkrywca” rok 2017/2018)

- wspomaganie rozwoju operacyjnego myślenia poprzez odtwarzanie i układanie przedmiotów w szeregu i przeliczanie w zakresie 1-5

GRZYBY W SŁOIKU

- wyrabianie umiejętności ruchowego reagowania na dźwięki muzyczne;

Popołudniu: zajęcia w ramach projektu "Zabawy szachowe” (kontynuacja).

DARY JESIENI

- rozwijanie sprawności palców i dłoni poprzez łączenia różnych materiałów,

- wdrażanie do uważnego słuchania i rozumienia poleceń nauczyciela.

 

Dodatkowo - zajęcia w ramach projektu "Zabawy matematyczne”

 

Wierszyk „Gdzie jest grzybek”

Grzybek tu, grzybek tam,

Ty go widzisz, a ja mam,

Tu borowik, a tam rydz,

A zajączek kic, kic, kic

 

grzyby

Wprowadź tytuł

Dodano: 18:03:18 14-10-2017

ZAŁOŻENIA DO PRACY Z DZIEĆMI - PAŻDZIERNIK:

Dary ogrodu

Drzewa jesienią

Grzyby

Zwierzęta w lesie

PROJEKT "MAŁY BADACZ - ODKRYWCA"

Dodano: 15:59:55 18-04-2017

DOŚWIADCZENIA WYKONANE W RAMACH TEMATU TYGODNIOWEGO: "WIELKANOC" 10.04.2017- 13.04.2017

O obrotach ciał niebieskich jajek

Badania prawie naukowe rozpoczęliśmy od przygotowania dwóch jajek – surowego i ugotowanego, a także wielu pytań. Mali badacze mieli ręce pełne roboty, gdy sprawdzali, które z jaj jest cięższe, czy są takiej samej wielkości i czy wydają jakiś dźwięk, gdy się nimi potrząśnie. Niestety, byli tak zaaferowani poszukiwaniem odpowiedzi, że nie zdążyli ich zapisać.

Również były wyścigi. Zasady wyścigu są proste, wystarczy po wypowiedzeniu hasła: "do kręcenia … gotowi … start!” zakręcić jajkami i sprawdzić, które z jajek kręci się szybciej i dłużej. Odpowiedzi warto oczywiście zapisać! A gdyby, któreś z jaj "niechcący” spadło Wam ze stołu, możecie … z łatwością przejść do kolejnego eksperymentu!

 

Jak oddzielić żółtko od białka?

Stłuczone jajko bardzo nam się przyda! W planach badawczych widnieje kolejne nurtujące nas pytanie "jak oddzielić żółtko od białka?”.

Do tego zadania potrzebujemy plastikowej butelki. Zatrzymujemy ją na jajkiem, lekko naciskamy plastik, by wypuścić powietrze i jednocześnie wessać żółtko do środka, wtedy szybko podnosimy, by żółta część nie uciekła nam z powrotem, tylko przekładamy do drugiej miski! Kiedyś to zadanie wydawało mi się skomplikowane, ale kto nie próbuje ten … jak to było? W każdym razie, nie tylko my przekonaliśmy się o tym jakie to proste! Dzieci bezbłędnie powtórzyły zadanie! Warto pozwolić dzieciom spróbować, nie dość, że to świetna zabawa, to równocześnie dobre ćwiczenie dla paluszków.

 

Jajko w butelce

Czy uda nam się zmieścić jajko w butelce, której otwór jest mniejszy od średnicy jajka?

A co z ugotowanym jajem, które zostało nam z pierwszego eksperymentu? Obraliśmy je ze skorupki, a potem próbowaliśmy wcisnąć do szklanej butelki. Niestety bez powodzenia!

Mali badacze uznali, że to się nie uda. I nie mieli racji! Bo wystarczyło zapalić zapałkę i wrzucić ją do butelki, a postawione na niej jajko w magiczny sposób wpadło do środka! Magia? Nie, ale fizyka tak! A my nadal szukamy pomysłu na to jak je teraz wyciągnąć z butelki!

Potrzebne: – jajko ugotowane na twardo obrane ze skorupki – szklana butelka – zapałki.

Czy pozwalacie dzieciom samodzielnie obierać jajka? Jeśli nie, to koniecznie spróbujcie – zdziwicie się jak świetnie im to wychodzi i przy okazji maluchy poćwiczą paluszki.

Wybieramy butelkę, której otwór jest mniejszy od jajka. My użyliśmy dużej butelki po napoju. Jeśli wybierzecie podobnej wielkości butelkę musicie użyć do eksperymentu długich zapałek, jeśli wybierzecie mniejszą możecie korzystać ze standardowych zapałek. Skąd to wiem? Bo próbowaliśmy różnych opcji.

Przebieg eksperymentu: Dorosły zapala zapałkę i umieszcza ją w butelce, której otwór szybko zatyka jajkiem. Co się stanie? Zobaczcie sami. (Doświadczenie można zobaczyć na zdjęciach umieszczonych w galerii). Nasz eksperyment nie do końca się udał. Nasze jajko uległo rozpadowi, a powinno całe wsunąć się do butelki. Jednak podsumowanie dzieci na końcu: "jeszcze raz!!!” utwierdza mnie w tym, że nawet nieudane eksperymenty są ciekawe.

Prawidłowy przebieg doświadczenia: Zapałka ogrzewa cząsteczki powietrza w butelce, przez co odsuwają się od siebie i nieco powietrza uchodzi z butelki. Gdy płomień gaśnie, cząsteczki powietrza się ochładzają i zbliżają do siebie. W normalnych warunkach powietrze z zewnątrz dopełniłoby butelkę, jednak na przeszkodzie stoi jajko. Ciśnienie powietrza na zewnątrz butelki jest tak duże, że wciska jajko do wewnątrz. Przy wrzuceniu do butelki małej zapałki wessało nam tylko pół jajka, przy długiej jajko się rozpadło... ;P

 

Jajko w solance

Kolejnym naszym celem było sprawdzenie, czy jajko potrafi pływać? Wprawdzie nie przygotowaliśmy jajka kaczego, tylko kurze, ale liczyliśmy na to, że chociaż przez chwilę utrzyma się na powierzchni. Mimo dużej siły perswazji, próśb i gróźb – opadło na dno. Wyjęliśmy topielca, a do wody dosypaliśmy soli, a potem jeszcze więcej soli i jeszcze więcej (w sumie 10 łyżek). Włożyliśmy jajko ponownie i okazało się, że teraz pięknie pływa przy powierzchni!

 

Eksperyment – jajko w occie

Jeśli znajdziecie chociaż jedno w lodówce, możecie w prosty sposób przeprowadzić eksperyment. Zapewne jest on wszystkim bardzo dobrze znany, ale zerknijcie jak wyglądał  w naszej galerii. Potrzebne: słoik lub szklanka, ocet, jajko.

Nalejcie ocet do połowy wysokości szklanki i delikatnie zanurzcie w nim jajko. Pozostawcie miksturę na minimum 24 godziny, ale co jakiś czas obserwujcie czy zachodzą jakieś zmiany. Jeśli cierpliwie odczekaliście dobę, możecie wyjąć jajko z octu, delikatnie umyć je pod bieżącą wodą i obserwować zmiany jakie zaszły. Czy wiecie co się zmieniło?

Jajko nie ma skorupki! Możecie to dokładniej zaobserwować oglądając je pod światłem słonecznym (uwaga jajko jest śliskie i może się Wam wysunąć – my tak straciliśmy jedno) lub latarki. Dzieci od razu pokażą gdzie jest białko, a gdzie żółtko! Jakie jeszcze eksperymenty możemy przeprowadzić z tak dziwnym jajem?

Zrzucaliśmy je z niewielkiej wysokości na blat i sprawdzaliśmy czy odbija się jak piłeczka kauczukowa. Zgniataliśmy je lekko w dłoniach. Dzieci były zachwycone!!! Na koniec zwiększyliśmy wysokość zrzutu na ok. 15 cm i co się stało? Jajko rozlało się na blacie, ale dzięki temu mogliśmy zaobserwować, że faktycznie nie ma skorupki, a dokoła białka była tylko delikatna błonka. Po dokładnej analizie jajka, dzieci stwierdziły, że żółtko nie jest całkiem normalne tylko przybrało postać galarety. Na koniec dokładnie umyliśmy ręce, bo należy pamiętać, że takie jajo nie nadaje się do jedzenia!

Na koniec garść mądrości: co się stało ze skorupką? Skorupka jaja jest twarda dzięki zawartości węglanu wapnia. Ocet, którym zalaliśmy jajo wypłukał go, przez co skorupka stawała się miękka, aż całkowicie znikła...

WNIOSEK: Po włożeniu jajka do octu, rozpoczyna się reakcja chemiczna. Kwas octowy rozpuszcza skorupkę jajka, a jajko po ok. 10 godzinach staje się elastyczne. Pozostaje jedynie wyraźna, nienaruszona błona zewnętrzna. Jest dość delikatna, dlatego z jajkiem wciąż należy się obchodzić ostrożnie.  Jajko zachowuje się jakby było z gumy. Co ciekawe, gdy porównamy nasze jajo z kolejnym świeżym jajkiem, okaże się, że jajko, na którym zostało przeprowadzone doświadczenie, jest większe! Pamiętajmy, że jajko wyciągnięte z octu nie nadaje się do spożycia.

Jeszcze raz zapraszamy do galeri ze zdjęciami.

Wprowadź tytuł

Dodano: 17:06:11 09-04-2017

"I NIE MUSISZ ZDOBYWAĆ SZCZYTÓW, ABY DOSTRZEC PIĘKNO GÓR.

TO, CO NAJWAŻNIEJSZE W TYM ZAWODZIE, TO DZIECKO,

KTÓRE STOI DWA KROKI ZA TOBĄ I CZEKA,

AŻ SIĘ DO NIEGO ODWRÓCISZ.

GDY SPOJRZY NA CIEBIE, WYKORZYSTAJ TO

I DODAJ MU SIŁ, ABY MOGŁO IŚĆ DALEJ,

W TYM MOMENCIE MA TYLKO CIEBIE."

 

cytat z książki, która fascynuje, inspiruje, daje odwagi, rozumie, wierzy, mówi o właściwej drodze:

"NAUCZYCIELKA PRZEDSZKOLA.

POMIĘDZY PASJĄ A ZAGUBIENIEM"

KAROLINA TUREK

 

 

"

 

temat tygodnia: wielkanoc

Dodano: 16:22:26 09-04-2017

10.04.2017r. - 14.04.2017r. 

Tematy zajeć na poszczególne dni - w załączniku

 

drodzy rodzice

Dodano: 08:47:31 01-04-2017

Drodzy rodzice

Znalazłam w internecie na stronie www.dziecirosna.pl , takie oto artykuły.

Może państwa zainteresują.

 • Dlaczego zabawa w przedszkolu jest ważna

 • Przedszkolak bije, kłamie i wymusza - co robić?

Dodano: 08:42:14 01-04-2017

dlaczego zabawa w przedszkolu jest ważna?

Zapisując dziecko do przedszkola zwracasz uwagę na wiele rzeczy. Jedną z nich jest edukacyjna oferta programowa. Wydaje ci się, że im więcej dziecko w przedszkolu będzie się uczyć, a mniej mieć czasu na swobodną zabawę, a nawet nudę, tym dla niego lepiej. Jesteś w błędzie.

 

Przedszkole to nie szkoła

Dzieci, zwłaszcza w przedszkolach prywatnych, często mają grafik dnia wypełniony po brzegi, bo muszą zrealizować założony program dydaktyczno-wychowawczy. Zwłaszcza bardzo ambitni rodzice są zachwyceni – ich dzieci od najmłodszych lat uczą się dodawać i odejmować, ćwiczą pisanie wielkich i małych liter, do tego słuchają angielskich bajek w oryginale i szlifują francuskie słówka, śpiewając piosenki. Mają zeszyty, ćwiczenia i podręczniki, masę zajęć, za to czasu wolnego - jak na lekarstwo. 

Wysokie wymagania stawiane przez współczesny świat wywierają presję i są silną pokusą, by od pierwszych chwil życia dziecka przygotowywać je do osiągnięcia sukcesu – w szkole, na studiach i w pracy. Tymczasem nie bez przyczyny wiek przedszkolny nazywany jest wiekiem zabawy.  Zabawa (a czasem wręcz pozorna nuda) to nie strata czasu. Dzieci ich potrzebują. Zabawa jest główną i naturalną formą aktywności dziecka w tym okresie. To dzięki niej dziecko się uczy i „programuje” na przyszłość. Odbieranie mu okazji, by mogło się swobodnie bawić, jest dla niego niekorzystne.

 

Dlaczego zabawa w przedszkolu jest ważna

Wydaje nam się, że im szybciej dziecko nauczy się liczyć, pisać i czytać, pozna wzór chemiczny i zacznie mówić w języku obcym, tym lepiej mu będzie w przyszłości, tym lepiej będzie sobie radziło w szkole na kolejnych stopniach edukacji. Tymczasem okazuje się, że wczesna edukacja nie zwiększa wydajności w szkole i nie przekłada się na późniejszy sukces dziecka. 

Badania dowodzą, że dzieci, które swobodnie się bawią – myślą, „kombinują”, eksperymentują, mają większą swobodę myślenia i radzą sobie lepiej – z nauką, różnymi sytuacjami życiowymi, problemami. Dzięki temu, że same odkrywają świat, dokonują wyborów, wchodzą w swobodne interakcje, są bardziej kreatywne, odważne i otwarte poznawczo. Szybciej same dochodzą do różnych wniosków niż dzieci, które nastawione są na otrzymywanie jasnych wytycznych i instrukcji. A wszystko to dzięki zabawie, podczas której maluch uczy się świata. To procentuje w przyszłości. Zabawa pomaga opanować umiejętności, które przydadzą się na późniejszych etapach edukacji, już w szkolnej ławie.

Układanie puzzli, budowanie wieży z klocków, a nawet puszczanie baniek uczą kreatywności, konstruktywnego rozwiązywania problemów, współpracy, samoregulacji i  otwierają na naukę jako taką.

 

Jak wygląda dzień w przedszkolu

Możliwość swobodnej zabawy z niewielkim udziałem nauczyciela to warunek prawidłowego rozwoju dzieci, ich wychowania i kształcenia. Dlatego wybierając przedszkole nie szukaj odpowiedzi na pytania: Jakie oferują państwo zajęcia dodatkowe, a Jak wygląda typowy dzień w przedszkolu.

Zainteresuj się, jakie są proporcje pomiędzy zajęciami prowadzonymi przez wychowawców realizujących plan edukacyjno-wychowawczy, a swobodną zabawą. Idealnie jest, gdy mniej więcej 1/3 czasu mają do własnej dyspozycji - same mogą wybierać, w co i z kim się będą bawić.

 

artykuł ze strony internetowej www.dziecirosna.pl

Przedszkolak bije, kłamie i wymusza - co robić?

Dodano: 08:24:57 01-04-2017

 

Twój najgrzeczniejszy w świecie maluch poszedł do przedszkola i nagle zaczął zachowywać się jak zawodowy bokser. Do tego kłamie, wymusza - nie poznajesz go. Czy rodzice powinni ignorować takie wybryki i czekać aż same przejdą? A może lepiej zwrócić na nie uwagę?

 

Trzylatek testuje granice

Trzy-, czterolatki nieustannie testują granice, więc jest bardzo prawdopodobne, że zobaczysz swojego aniołka w akcji. To normalny sposób dziecięcego reagowania na sytuacje, których maluchy nie lubią lub których nie mogą kontrolować. Dziecko w tym wieku próbuje ujawniać swoją wolę i chęć kontroli otoczenia poprzez negatywne działania np. hałasowanie, rzucanie zabawkami, a także poprzez słowa: mama jest brzydka bądź głupia, tata ma sobie iść precz, a babci wnusio nie lubi.

 

Przedszkolak okiem specjalistów

Przede wszystkim warto pamiętać, że tzw. „niegrzeczność” jest dość powszechna w tym wieku i… w zasadzie nie ma w tym nic niewłaściwego. Rodzinny doradca, Jenn Berman, amerykańska psycholog, psychoterapeuta, a oprócz tego matka trzylatka i czteroletnich bliźniaczek, radzi: „Nie panikuj i zachowaj spokój. To nie oznacza, że masz usiąść i przyglądać się z uśmiechem uderzeniom, walkom i gryzieniu. Godzić z agresywnym zachowaniem wobec dorosłych i innych przedszkolaków. W tym wieku dziecko, dość łatwo uczy się, iż są lepsze sposoby na rozwiązanie problemów, niż rzucanie plastikowym pociągiem w mamę. Spróbuj oswoić te popularne zachowania, niewątpliwie niegrzeczne”.  Wielu rodziców zakrzyknie teraz: łatwo powiedzieć! Mimo to zachęcam do przeczytania kilka poniższych porad.

 

Gdy dziecko kłamie

Trzeba zdać sobie sprawę z faktu, iż kłamstwa małego dziecka nie są szkodliwe. Dzieci w tym wieku nie rozumieją, że mówienie czegoś, co nie jest prawdą, może być niewłaściwe. Według doktor Berman przedszkolaki używają dwóch rodzajów kłamstw: bujdy, by chronić samego siebie oraz zmyślonych historyjek świadczących o bujnej wyobraźni. Pierwsze pozwalają im, mówiąc wprost, uratować pupę przed klapsami. Kiedy wykonają niecodzienny rysunek na ścianie salonu, zaprzeczają: „to nie ja. Mnie tu nie było!”. Czym innym są przechwałki w gronie kolegów i koleżanek: „dostałem prawdziwego pingwina na urodziny!!”. Czasem szczerze w to wierzą, bowiem granica między fantazją a rzeczywistością jest jeszcze w tym wieku płynna. Nie ma w tym nic zaskakującego, ponieważ większość dziecięcych zajęć kręci się wokół udawania i zabaw„na niby”.

Jak sobie radzić z małym Pinokiem?

Jeśli twoja pociecha wciąż zmyśla, zwróć mu uwagę na konkretne kłamstwo, ale bez osądzania i gniewu. Twierdzi na przykład, że tatuś obiecał mu bajkę na DVD przed snem. Wiesz na pewno, iż to nieprawda. Kłamstwo jest w tym przypadku wyrazem myślenia życzeniowego i warto to dziecku uświadomić. Możesz powiedzieć: „Zdaję sobie sprawę, że bardzo chciałeś, by tatuś pozwolił ci oglądać bajkę przed snem, ale wiem, że tego nie zrobił, więc będziemy musieli poczekać z tym do jutra”. Bądź konsekwentna, a w końcu twoje dziecko zrozumienie, że takie zachowanie nie ułatwi niczego. Ale nie karz go za zmyślanie. Przedszkolaki silnie wierzą w swoje fantazje, to normalny etap w rozwoju. Dlatego lepiej wytłumaczyć im, jak ważne jest mówienie prawdy. Strofowanie czy kara nie będą tu skuteczniejsze.

 

Dziecko bije inne dzieci

Kilkuletnie dzieci bardzo często starają się wyrazić samego siebie za pomocą słów. To bardzo ważne dla rozwoju poczucia własnej tożsamości. Sprawdzają własną siłę i jej ograniczenia oraz próbują określić, co należy do nich, a co nie. Zasób słownictwa, jakim się posługują jest już wystarczający, by tego dokonać, jednak, zwłaszcza pod wpływem emocji, mogą mieć problem z wypowiadaniem zdań wystarczająco szybko i wystarczająco szczegółowo, aby wyrazić swój punkt widzenia. To wielce frustrujące dla nich. Dlatego kiedy dziecko nie chce pożyczyć zabawki i nie może tego wyartykułować zanim towarzysz zabaw wyrwie mu samochodzik, odwołuje się po prostu do siły – uderza kolegę pięścią.

 

Co robić?

Jeśli zauważasz, że twój malec wali innego przedszkolaka w głowę,  gdy ten zabiera jego samochód, spróbuj porozmawiać z nim i wytłumacz, że uderzenie nie jest w porządku.  Nauczyć go, jak „korzystać ze słów”, aby rozwiązać problem. To bardzo ważne dla każdego dziecka, by dzięki temu, iż potrafi wynegocjować coś dla siebie, poczuło się silniejsze. Poznało wagę i moc słowa. Można poradzić maluchowi, by następnym razem, zamiast bicia i kopania, zwrócił się do kolegi mówiąc: „mój samochodowy wyścig jeszcze się nie zakończył. Mogę dostać mój samochodzik z powrotem, bo chciałbym go skończyć?”. Oczywiście niektóre dzieci nadal będą uciekać się do gryzienia, gdy nie są w stanie poradzić sobie werbalnie. Wyobraźmy sobie kogoś, kto jest głodny i ma pyszne ciasto w ręku, ale nie może go zjeść. To trudne do zniesienia... .

 

Dziecko jęczy, męczy i stęka

Marudzenie jest wyrazem niezadowolenia, znudzenia lub głodu. Poza tym przedszkolaki dość szybko orientują się, że marudzenie jest skuteczną metodą uzyskania uwagi, dlatego posługują się nim, gdy czują się zdenerwowane lub czegoś chcą.

 

Jak sobie radzić?

Nawet gdy piskliwe kwilenie zmusza cię do sięgania po zatyczki do uszu, zachowaj zimną krew. Powiedz dziecku, że nie możesz go zrozumieć, kiedy jęczy i jeśli chce z tobą rozmawiać, musi użyć normalnego głosu. Jeśli posłucha, daj mu to, o co prosi, np. przekąskę. Ignorowanie marudzenia w tej sytuacji nie pomoże; jeśli wyjdziesz do innego pokoju, będzie jeszcze gorzej. Pamiętaj, że marudne dziecko, to zazwyczaj zmęczone dziecko.

 

Dziecko rzuca przedmiotami

Dziecko to mały eksperymentator i może naprawdę chce zobaczyć, co się dzieje, kiedy podrzucona wysoko lalka siostry spadnie na twardą podłogę. Jednak zazwyczaj przedszkolaki uciekają się do rzucania podczas napadów złości lub frustracji albo gdy chcą zwrócić na siebie uwagę.

 

Co robić?

Dzieci często nie zdają sobie sprawy z własnej siły i szkód, które mogą wyrządzić. Jeśli nie chcesz instalować kuloodpornej szyby przed swoim szklanymi figurkami, podaj jasne zasady, co może być rzucane (miękkie piłki i poduszki) i gdzie (w łóżku). Ale jeśli widzisz, że maluch ciska książki z frustracji, potwierdź, iż rozumiesz jego uczucia: „wiem, że jesteś zły, ale możesz w ten sposób zniszczyć swoje książki. Jeśli znów je rzucisz i podrą się, nie będziemy mogli czytać ich na dobranoc”. Kiedy twój kilkulatek posłucha, zaproponuj chwilę wspólnego czytania.

 

Dziecko wymaga i... wymusza

Przedszkolaki chcą być ważne, a także mają silną potrzebę decydowania o tym, jak powinno wyglądać ich otoczenie. Mają swoje zdanie na niemal każdy temat i chcą, by inni to zauważyli. Czasami dziecko domaga się czegoś, by sprawdzić, na ile mu ulegniesz. Innym razem po prostu chce dać znać, że umieściłaś jego szczoteczkę na niewłaściwej półce.

 

Jak reagować?

To niełatwe zadanie, bowiem granica między respektowaniem potrzeb dziecka a byciem marionetką w jego ręku jest cienka. Jeśli twoja pociecha twierdzi, że tylko tata może nasypać płatków do jej miseczki, a twój mąż jest akurat w pobliżu, to nic się nie stanie, gdy pozwolisz na to. Może dziecko chce poczuć, iż tatuś się nim zajmuje? Ale gdy chce kolejne ciasteczko z paczki; krzyczy, tupie i gryzie własną rękę (niestety, to dość powszechne zachowanie), nie powinnaś ulegać. Wyjaśnij, że częstowanie dodatkowym czekoladowym herbatnikiem jest możliwe tylko wtedy, gdy ktoś grzecznie poprosi. I dotyczy to wszystkich domowników. Być może twoje tłumaczenie będzie nieskuteczne przez jakiś czas, ale w końcu zadziała. Jednym słowem – trzeba uzbroić się w cierpliwość i powstrzymać nerwowe reakcje, chociaż bywa to bardzo trudne.

 

Anna Czajkowska  

"zabawy szachowe" PROJEKT nauczania gry w szachy dla dzieci przedszkolnych

Dodano: 09:27:02 04-03-2017

DNIA 02.03.2017R RUSZYLIŚMY Z PROGRAMEM "ZABAWY SZACHOWE".

Szachy są grą strategiczną, która może odegrać u naszego dziecka istotną rolę w nabywaniu i kształtowaniu wielu umiejętności. Rozpoczęcie nauki szachów już na etapie edukacji przedszkolnej zwiększa szansę na optymalny, wszechstronny rozwój naszych pociech. 

Oczywiście nie powinniśmy zmuszać dziecko do nauki skomplikowanych ruchów i ewolucji szachowych. Dziecko powinno widzieć w tej grze jedynie zabawę, a przy okazji ćwiczyć swój umysł. Uczy się logicznego myślenia, łączenia poszczególnych elementów wiedzy w jedną całość, a także samodzielności. Rozwijane są nowe, pożyteczne zainteresowania dziecka, jego aktywność twórczą, pamięć i koncentracji.

Gry i zabawy szachowe wpływają na rozwój psychiczny i intelektualny dziecka w kilku płaszczyznach:

- rozwój zaiteresowań,

- aktywność twórcza, 

- rozwijanie pamięci i uwagi,

- myślenie logiczno - wyobrażeniowe,

- rozwój pozytywnych sfer osobowości,

- konsekwencja i wytrwałość w działaniu,

- aspekty wychowawcze.

 

WARUNKI REALIZACJI PROGRAMU

W praktyce już 4-letnie dzieci mogą uczyć się gry w szachy i rozgrywać ze sobą pierwsze małe partie. Maluchy ćwiczą pamieć i szlifują postępy w szachach. Poprzez zabawę dziecko ma szanse poznania jednej z najstarszych, królewskich dyscyplin sportowych na świecie.

Program skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym. Spotkania szachowe realizowane są w jednej (na początek) grupie prowadzonej przez nauczyciela Monikę Przystajko. Zaplanowane są na jeden raz w tygodniu. Czas trwania jest uzależniony od zainteresowań i aktywnosci dzieci. Podczas zabawy dzieci zapoznają się z budową szachownicy, następnie poznają wszystkie bierki, pojęcia szachowe, a w dalszej części poznają podstawy i taktykę gry w szachy. 

Nauczyciel do dyspozycji posiada środki dydaktyczne, sprzęt szachowy, fachową literaturę oraz nabytą wiedzię i umiejetności - kurs doskonalenia " Szachy - gra wspierająca rozwój uczniów" zorganozowany przez Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu.

 

Pierwsze zajęcia odbyły się 02.03.2017 - 03.03.2017r.

 • Zainteresowanie dzieci nauką gry w szachy poprzez bajkową opowieść pt,: "Drewniana wojna" W . Griszyna i E. Iljina. Wprowadzenie maskotki, bohatera opowiadania - Jasia, który dostał szachy, ale również nie umiał grać.  Na koniec rozmawialiśmy na temat co to są szachy, oraz na temat opowiadania i chłopców, którzy w różny sposób grali w szachy. Na drugi dzień odbyły się pierwsze próby zbudowania własnej szachownicy.

Drugie zajęcia odbyły się 09.03.2017r.

 • Szachownica i jej opis. Kolumny, rzędy. Dzieci przypomiały, co to jest szachownica, jak jest zbudowana, oraz same próbowały ją zbudować. Również poznały oznaczenia szachownicy. Myszki ponumerowały pionowe rzędy pól początkowymi literami alfabetu od "a" - "h", zaś poziome rzędy pól ponumerowały liczbami 0d 1 do 8.  Następine pokazały na szachownicy za pomocą różowej taśmy: kolumny, rzędy, oraz przekątne.

Trzecie zajęcia odbyły się 23.03.2017r.

 • Szachownica i jej opis. Poznajemy nazwy pól i odszukujemy je na szachownicy. Dzieci doskonale wiedzą, co to jest szachownica i jak jest zbudowana. Wiedzą, że pola są ponumerowane. A na szachownicy stoją dwa "królestwa szachowe". Dowiedziały sie, zę bierki poruszają się w określony sposób. Dzieciom bardzo podobało się wcielenie w "postacie" z królestwa szachowego. 

Czwarte zajęcia odbyły się 27.03.2017r.

 • Bierki, pojęcie szachowe - król, władca drewnianego wojska. Dzieci poznały najważniejszą figurę w królestwie szachowym - KRÓLA. Dowiedziały się, jak król porusza się. Następnie wykonały pracę plastyczną "Biały król, czarny król".

Piąte zajęcia odbyły się 05.04.2017r.

 • Bierki, pojęcie szachowe - wieża, cieżkozbrojna pani, lubi władać nad liniami. Dzieci poznały zasady poruszania się wieży. A dla utrwalenia, wykonały pracę plastyczną "Biała wieża, czarna wieża".

Szóste zajęcia odbyły się 21.04.2017r.

 • Bierki, pojęcie szachowe - goniec - skośnonogi posłaniec. Dzieci poznały kolejny bierek szachowy - gońca oraz jego zasady poruszania się. Na koniec wykonały pracę plastyczną.

Siódme zajecia odbyły się 28.04.2017r.

 • Bierki, pojęcie szacowe - najsilniejszy jest HETMAN!. Dzieci poznały wartość hetmana, miejsce jego ustawienia i sposobu poruszania się po szachownicy. Dla utrwalenia wykonały pracę plastyczną - biały i czarny hetman.

Nasze pierwsze i drugie zajęcia można zobaczyc na zdjeciach w galerii.

PROJEKT "MAŁY BADACZ - ODKRYWCA"

Dodano: 08:50:47 04-03-2017

DOŚWIADCZENIE "WYBUCH WULKANU" WYKONANY W RAMACH TEMATU TYGODNIOWEGO 

"BYŁY SOBIE DINOZAURY" 02.03.2017

CEL OGÓLNY: Poznanie prostego zjawiska przyrodniczo - fizycznego poprzez przeprowadzenie doświadczenia.

POTRZEBNE MATERIAŁY: ocet, barwnik czerwony, soda oczyszczona, butelka, taca, gazety, folia aluminiowa, bibuła, dinozaury.

PRZEBIEG DOŚWIADCZENIA: Najpierw wykonaliśmy wulkan, z butelki przyczepionej do tacy, gazet, foli oraz bibuły. Następnie bibułę czerwoną włożyliśmy do octu, aby lawa była czerwona. NapełnilIśmy pół butelki (wulkan) sodą oczyszczoną. Następnie szybko wlewaliśmy zabarwiony ocet do naszego wulkanu. Patrzyliśmy na wybuch wulkanu.

WNIOSKI: Ocet zmieszany z sodą powoduje wybuch, ponieważ wytworzył się dwutlenek węgla. Gaz spowodował wzrost ciśnienia w pojemniczku, co doprowadziło do wybuchu wulkanu i wycieku lawy.(to tak mówiąc naukowo) Takie same zjawisko zachodzi wewnątrz skorupy ziemskiej. Dzieci stwierdziły, że ocet i soda po prostu się nie lubią. Zaczęli kłócić się i powstał wybuch :). Doświadczenie można zobaczyć w naszej galerii.

PROJEKT "mAŁY BADACZ - ODKRYWCA" 13.02.2017R

Dodano: 14:58:29 14-02-2017

DOŚWIADCZENIA WYKONANE W RAMACH ZAJĘĆ

W CZASIE ZIMOWYCH FERII 2017

"WIELOBARWNY WIR NA MLEKU" ORAZ "MIESZANIE SIĘ BARW"

CEL:

- UTRWALANIE ZNAJOMOŚCI WYBRANYCH KOLORÓW;

- ZDOBYWANIE WIADOMOŚCI, JAK POWSTAJĄ KOLORY;

TEMAT DNIA: ZNAMY KOLORY

 

DOŚWIADCZENIE: "MIESZANIE SIĘ BARW"

POTRZEBNE PRZEDMIOTY: BIBUŁA W PODSTAWOWYCH KOLORACH, SZKLANKI, WODA

PRZEBIEG: DO SZKLANEK WLEWAMY WODĘ. DO JEDNEJ WKŁADAMY BIBUŁĘ W KOLORZE NIEBIESKIM, A DO DRUGIEJ BIBUŁĘ W KOLORZE CZERWONYM, TRZECIA SZKLANKA MA CZYSTĄ WODĘ, PRZEZROCZYSTĄ. DRUGI KONIEC BIBUŁY CZERWONEJ I NIEBIESKIEJ WKŁADAMY DO SZKLANKI Z CZYSTĄ WODĄ. W TEN SPOSÓB WODA W TRZECIEJ SZKLANCE ZABARWIA SIĘ NA FIOLETOWO. W TEN SAM SPOSÓB ZABARWILIŚMY WODĘ NA KOLOR ZIELONY , KTÓRY POWSTAŁ Z BIBUŁY ŻÓŁTEJ I NIEBIESKIEJ. RÓWNIEŻ W TEN SPOSÓB, ZABARWILIŚMY WODĘ NA KOLOR POMARAŃCZOWY , KTÓRY POWSTAŁ Z ŻÓŁTEJ I CZERWONEJ BIBUŁY. DZIECI ZOBACZYŁY, ŻE SAMI MOGĄ STWORZYĆ KOLOR JAKI JEST IM POTRZEBNY. WYSTARCZY MIEĆ PODSTAWOWE BARWY.

 

DOŚWIADCZENIE: "WIELOBARWNY WIR NA MLEKU"

POTRZEBNE PRZEDMIOTY: MLEKO, BARWNIKI SPOŻYWCZE, PŁYN DO NACZYŃ.

PRZEBIEG: NA TALERZ WLEWAMY MLEKO, WKRAPIAMY BARWNIKI W RÓŻNYCH KOLORACH. NA TALERZU POJAWIA SIĘ KOROWY WIR. PATYCZEK ZANURZONY W PŁYNIE DO NACZYŃ WKŁADAMY DO MLEKA I ROZPOCZYNA SIĘ WSPANIAŁY POKAZ BARW.

PIĘKNE DOŚWIADCZENIe , KTÓRE WYJAŚNILIŚMY W PROSTY SPOSÓB -BARWNIKI ZAWIERAJĄ MNIEJSZĄ GĘSTOŚĆ, NIŻ MLEKO I ZAWIERAJĄ TŁUSZCZE. PŁYN DO MYCIA NACZYŃ ROZBIJA TŁUSZCZ, DZIĘKI CZEMU BARWNIKI ROZPRZESTRZENIAJĄ SIĘ W MLEKU TWORZĄC EFEKTOWNY WIELOBARWNY WIR.

Efekty zabawy badawczej można zobaczyć w naszej galerii.

PROJEKT "MAŁY BADACZ - ODKRYWCA" 30.01.2017R

Dodano: 15:48:21 31-01-2017

ZABAWY BADAWCZE WYKONANE W RAMACH ZAJĘĆ TYGODNIOWYCH

"POZNAJEMY KOSMOS"

CEL OGÓLNY: ROZWIJANIE ZACIEKAWIENIA WSZECHŚWIATEM

TEMAT DNIA: KSIĘŻYC ŚWIECI NOCĄ

 

DOŚWIADCZENIE: GDZIE JEST SŁOŃCE W NOCY?

cel: rozwijanie zaciekawienia naszą planetą.

 

Przedmioty: lampka, globus, kulka styropianowa.

Cóż zaobserwujemy na naszej "Ziemi" (globusie)?

Połowa globusu jest oświetlona przez lampkę i tam jest "dzień na Ziemi", a druga połowa jest w cieniu i tam jest "noc na ziemi".

Wzięliśmy globus do ręki i obracaliśmy nim wokół własnej osi i wokół lampki. Zauważyliśmy, że lampka - "Słońce" nigdzie się nie chowa, nie wschodzi, ani nie zachodzi, a w każdym miejscu globusa - "Ziemi" raz jest "noc", a raz "dzień".

A więc, zobaczyliśmy, ze dzień i noc wynikają po prostu z obrotu Ziemi.

Nawet dzieci sprawdziły jak przyciąga Ziemia.

 

DOŚWIADCZENIE: KSIĘŻYCOWY EKSPERYMENT, CZYLI DLACZEGO KSIĘŻYC MA RÓŻNE FAZY I CO NOC WYGLĄDA INACZEJ?

CEL: rozwijanie zaciekawienia księżycem.

Potrzebne przedmioty: styropianowa kulka, pudełko, latarka, nitka, taśma samoprzylepna, no życzki, plastelina.

Najpierw wyjaśniłam, że to nie Księżyc świeci, tylko odbija promienie słoneczne.

To właśnie pokazał nasz mały eksperyment. Do pudełka umocowaliśmy nasz "księżyc" (kulkę)  oraz zrobiliśmy dziurki w pudełku. Jedna dziurka była dla promieni naszego Słońca, czyli latarki, a reszta dziurek do obserwowania naszego Księżyca (piłeczki) w różnych fazach.

Jak wiadomo, styropian sam w sobie też nie świeci, tak jak Księżyc i podobnie jak on, w zależności od punktu obserwacji odbija światło w trochę inny sposób.

Dzieci miały okazję zobaczyć jak to się dzieje, że raz na niebie mamy nów, garb, czy sierp i inne fazy ksieżyca. Widziały, że nasz "Księżyc" jest zawsze kulisty, tylko w zależności od punktu obserwacji widziały jego większą lub mniejszą część.

ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA BARDZO CIEKAWYCH ZDJĘĆ W GALERII PRZEDSZKOLNEJ.

,,Spotkania z Książką"

Dodano: 15:39:35 25-01-2017

W grupie MYSZKI rozpoczęliśmy cykl zajęć pt.,,Spotkania z książką",które prowadzi pani Marta Staszak-bibliotekarka z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi.Głównym celem zajęć jest rozwijanie aktywności czytelniczej dzieci.Cele szczegółowe to:

- kształtowanie umiejętności uważnego słuchania,

- rozwijanie wyobraźni,

-zdobywanie wiedzy,

- rozwijanie kreatywności,

- wzbogacenie słownictwa,

- rozwijanie sprawności manualnej.

Nasze zabawy z książką pozwalają pokachać wspólne czytanie i zachęcają do sięgania po następne bajki,opowiadania oraz wiersze.

Zajęcia rozpoczeliśmy w grudniu świątecznymi opowieściami o Mikołaju i tradycjach Swiąt Bożego Narodzenia.W styczniu zaczeliśmy cykl spotkań pt.,,Spotkania z książką-zwierzęta".Podczas tych zajęć dzieci poznają wiersze,opowiadania i bajki o zwierzętach, a także różne ciekawostki z życia zwierząt i ich najskrytsze tajemnice.Książka staje się też inspiracją do tworzenia prac plastycznych i wspólnej zabawy.

PROJEKT "MAŁY BADACZ - ODKRYWCA"               18.01.2017R. - 20.01.2017R.

Dodano: 22:05:36 20-01-2017

DOŚWIADCZENIA W RAMACH TEMATU TYGODNIOWEGO:

"MOJA BABCIA I MÓJ DZIADEK"

cel ogólny: rozwijanie umiejętności wyciągania wniosków

 

ROSNĄCE SERCE - wykonanie magicznej farby 

- doświadczenie w ramach zajeć "Serduszko dla babci i dziadka";

Cel ogólny: 

- kształtowanie motoryki małej;

- rozwijanie zainteresowań tworzeniem.

 

Składniki: mąka, sól, proszek do pieczenia, woda.

Składniki mieszamy razem i powstaje nam bazowa masa do rosnących farb. Masę bazową zabarwiliśmy czerwoną farbą do malowania dla dzieci. Farbę nakładaliśmy łyżką w wyznaczone miejsce na kartce. Farba po wypieczeniu w kuchence mikrofalowej, wysychają, twardnieją i unoszą się, tworząc piękny efekt spieczenia.

Tak, więc zabawa jest jak najbardziej "fajna", bo składa się zarówno z elementów tworzenia, eksperymentowania, a także uzyskujemy piękny prezent.

 

GRAJĄCE SZKLANKI 

- doświadczenie wykonane w ramach zajęć "Muzyka dla babci i dziadka";

Cel ogólny:

- rozwijanie zmysłu słuchu;

- rozwijanie koordynacji ruchowej;

Potrzebne rzeczy: szklanki, woda, łyzeczki, tasiemka, taśma klejąca.

Wnioski: Dzieci zauważyły, że szklanki w zależności od tego, jaka była w nich ilość wody, wydawały różne dźwięki. Dziecko trzymając łyżeczki na sznurku delikatnie uderzało o brzegi szklanek i nadsłuchiwało, jakie dźwieki się wydobywały. Potem dla upewnienia się, że dźwięki zależały od ilości wody, bawiliśmy się w przelewanie wody ze szklanki do szklanki. Dzieci również zauważyły, która szklanka ma wysoki dźwiek, a która niski i od czego to zależy.

 

KOLOROWE KWIATY DLA BABCI I DZIADKA

- doświadczenie wykonane w ramach zajęć "Papierowe kwiaty";

Nasz kolejny eksperyment, to przyrodniczy. Przeprowadzony specjalnie dla babć i dziadków.

Postanowiliśmy zabarwić białe kwiaty. W prostym eksperymencie sprawdziliśmy, jak kwiaty mogą zmienić kolor. Do naszego doświadczenia potrzebowaliśmy kilka białych kwiatów, szklanki z wodą i kolorową bibułę. Kwiaty nabierały intensywnej barwy dopiero po 24 h.

Dowiedzielismy się również, że wszystko co spożywamy wpływa na nasz organizm.

W przedszkolu na parapecie stały: biały kwiat i te barwione. Kwiatek, który miał czystą wodę już po dwóch dniach było widać, że jest  świeższy od  tych barwionych. 

Samo barwienie kwiatów jest efektowne i sprawiało dzieciom dużo radości z efektu, że się udało wykonać eksperyment. Ponadto było doskonałą edukacją na temat zdrowego odżywiania.

Wszystkie te doświadczenia są widoczne na zdjęciach w galerii przedszkolnej. Zapraszamy do oglądania.

 

PROJEKT MAŁY BADACZ - ODKRYWCA

Dodano: 19:11:14 04-01-2017

03.01.2017 - 04.01.2017

CZARY - MARY, CZYLI CHEMIA DLA PRZEDSZKOLAKA

(ZEGAR JODOWY)

oraz KOLOROWE DOŚWIADCZENIE, CZYLI FAJERWERKI W WODZIE

doświadczenia przeprowadzone w ramach zajęć tygodniowych

 "W ŚWIECIE BAŚNI"

CEL OGÓLNY: ROZWIJANIE CIEKAWOŚCI BADAWCZEJ

 

TEMAT DNIA: KOLOROWE SMOKI;

DOŚWIADCZENIE: KOLOROWE DOŚWIADCZENIE, CZYLI FAJERWERKI W WODZIE;

 

Dzieci używając kilku produktów spożywczych: kolorowych barwników spożywczych, oleju, ciepłej wody, wykonały doświadczenie - fajerwerki w wodzie. Dowiedziały się, że barwniki nie rozpuszczają się w oleju. Natomiast olej z barwnikami przelany do wody, będzie pływał na jej powierzchni. A gdy wykałaczką przekujemy się przez warstwę oleju, to damy kolejnym barwnikom dostęp do wody. Co widzimy? Barwnik wpływa do wody i powolutku się w niej rozpuszcza.

 

TEMAT DNIA: CZAROWNICE;

DOŚWIADCZENIE: CZARY - MARY, CZYLI CHEMIA DLA PRZEDSZKOLAKÓW (ZEGAR JODOWY)

 

Jeśli ktoś z Was jeszcze nie zakochał się w chemi i jej możliwościach, najwyższy czas sięgnąć po doświadczenia dla dzieci. Te czary noszą nazwę zegara jodowego.

Myszki przy użyciu kilki produktów (witaminy C, jodyny, wody utlenionej, mąki ziemniaczanej, octu, wody) wykonały doświadczenie. Na początek dodały kilka kropel jodyny do wody, co spowodowało, że kolor wody się zmienił (była koloru herbaty). W oddzielnym naczyniu rozpuściły dwie tabletki witaminy C. Następnie do pierwszego naczynia z jodyną dodały octu i rozpuszczoną witaminę C. Znów nasza mikstura zmieniła kolor - stała sie przeźroczysta, jak woda. W trzeciej szklance zrobiły krochmal, a następnie przelały do naszej mikstury. Na koniec dodały wody utlenionej. Odstawiły w bezpieczne miejsce. Początkowo nic się nie działo i ten stan trwał kilka długich minut. Dzieci w tym czasie próbowały czarować, wypowiadając różne zaklecia i gdy już były przekonane, że z czarów "nici", wtedy roztwór zmienił kolor na granatowy. Czy to była magia? Na koniec dodały do roztworu trochę roztworu z witaminą C i znowu czarowały... zmienił się ponownie kolor - stał się przeźroczysty. Co to wszystko było? To klasyczna reakcja Harcourta.

Doświadczenia są widoczene na zdjęciach, które są umieszczone w galerii.

projekt mały badacz - odkrywca: 07.12.2016r - 08.12.2016r

Dodano: 10:58:28 17-12-2016

ZABAWY BADAWCZE Z BALONEM

CEL OGÓLNY: kształtowanie samodzielniego myślenia i wyciągania wniosków.

PRZEPROWADZONE W RAMACH ZAJĘĆ TYGODNIWYCH:

"ULUBIONE ZABAWY I ZABAWKI".

Przeprowadzone zabawy badawcze:

CO POTRAFI BALON?

PRZEBIEG: na talerzyku mieszamy sól i pieprz. Intensywnie pocieramy balon o wełniany szal. Szybko przenosimy balon na talerz, aby miejsce tarcia znalazło się blisko nad talerzykiem.

WNIOSKI: Potarty balon szalem, przyciąga drobinki pieprzu i soli.

 

BALON NAPEŁNIONY DWUTLENKIEM WĘGLA

PRZEBIEG: na stole stawiamy szklaną butelkę. Następnie napełniamy ją do połowy octem. Korzystając z lejka wsypujemy sody do balonu. Szybko nakładamy balon na szyję butelki. Obserwujemy co dzieje się z balonem. Porównujemy balony: ten napełniony powietrzem z płuc i dwutlenkiem węgla. 

WNIOSKI: balon napełniony dwutlenkiem węgla opada wolniej, niż ten napełniony powietrzem z płuc.

 

ZACZAROWANY BALON 

PRZEBIEG: pustą butelkę wkładamy do lodówki. Po godzinie wyjmujemy butelkę i nakładamy na jej szyjkę balon. Na około dwie minuty wkładamy butelkę do ciepłej wody. Balon nadmuchuje się jak po dotknięciu czarodziejskiej różdżki.

WNIOSKI: w wyniku ocieplenia, powietrze znajdujące się w butelce rozpręża się i potrzebuje więcej miejsca, wpływa więc do balonu i go nadmuchuje.

 

RAKIETA BALONOWA

PRZEBIEG: linkę przeciągamy przez słomkę. Jeden koniec mocujemy do klamki przy drzwiach, a drugi trzymają chętne dzieci. Linka musi być mocno naprężona. Nadmuchujemy balon i mocno zaciskamy ustnik. Szczelnie zatykając otwór balonu, przymocowujemy go do słomki taśmą klejacą. Przymocowany balon umieszczamy na jednym końcu linki. Następnie odtykamy ustnik i puszczamy balon. Balon poleci wzdłuż linki.

WNIOSKI: kiedy powietrze wylatuje, balon porusza się w przeciwnym kierunku, tzn. jest pchany na drugi koniec linki.

 

 Wszystkie zabawy z balonem można zobaczyć na zdjęciach, które są umieszczone w galerii.

PROJEKT "MAŁY BADACZ - ODKRYWCA"

Dodano: 21:20:40 02-12-2016

DRODZY RODZICE

Zabawa jest podstawową formą aktywności dziecka w wieku przedszkolnym. Dzieci uczą się - bawiąc, bawiąc się - uczą się. Ma to szczególne znaczenie zwłaszcza dla dziecka, które właśnie przekraczyło próg przedszkola. Wkraczając w zupełnie nowy, nieznany sobie świat proponujący mnóstwo ciekawostek, informacji ma szansę na poszukiwanie i ciągłe odkrywanie nowości, poszerzając zakres wiedzy i kompetencji. 

Aby dziecko mogło dobrze poznać otaczajacy je świat, musi go nieustanie doświadczać. Związku z tym już w tamtym tygodniu "ruszyliśmy" z projektem "MAŁY BADACZ - ODKRYWCA". Będziemy co dwa tygodnie przeprowadzać zajęcia metodą badacza, które u dzieci wyzwalają ciekawość oraz aktywność poszukiwacza. Związana z wiekiem przedszkolnym ciekawość      i żądza zdobywania wiedzy, sprzyjają kształtowaniu postawy dziecka poszukującego, odkrywajacego, kreatywnego, oraz aktywnego, które:

- pogłębia swoją wiedzę o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym;

- podejmuje próby samodzielnego wykonywania eksperymentów pod kierunkiem nauczyciela;

- potrafi cierpliwie oczekiwać na wyniki działań;

-próbuje wyciągać wnioski z przeprowadzonych doświadczeń.

Zabawy badawcze proponowane przez nauczyciela są zgodne      z celami wychowania przedszkolnego zawartego w podstawie programowej.

Zabawy badawcze, które odbyły się w dniach 23.11.2016 r.           - 24.11.2016r., wynikające z tematu tygodnia, pozwoliły zainteresować dzieci światem techniki, sposobem funkcjonowania i zastosowaniem wybranych urządzeń technicznych. 

Wykonalismy telefon, odkurzacz, oraz lupę. Dzieci porównywały współczesny sprzęt codziennego użytku do wykonanych własnoręcznie.

Mali badacze odkryli, że urządzenia wykonane własnoręcznie działają, ale na pewno w tych czasach przydatne są urządzenia - bardziej rozwinięte technicznie.

Efekty działań "MAŁEGO BADACZA - ODKRYWCY" można zobaczyć na zdjęciach, które są umieszczone w galerii.

 

Realizacja strony Mateusz Russak - 2015