Witamy

Witamy na stronie Przedszkola Publicznego w Św. Katarzynie

AKTUALNOŚCI:

Nieczynne przedszkole

Dodano: 2014-04-22 14:30:52

Informujemy , że:

przedszkole

2 maja (piątek) będzie nieczynne.Podziękowania

Dodano: 2014-04-15 22:02:31

Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób służyli nam pomocą           i wsparciem podczas organizacji

Wiosennego Przeglądu Wiersza

składamy serdeczne podziękowania  :)

Organizatorzy Przeglądu.odpłatność

Dodano: 2014-04-04 13:02:47

Odpłatność za przedszkole w miesiącu KWIETNIU

pobierana będzie w dniach:

11 kwietnia (piątek)

14 kwietnia (poniedziałek)zakonczenie roku szkolnego

Dodano: 2014-04-02 11:54:08

Rodzice dzieci odchodzących z naszego przedszkola!!!

30 maja (piątek) od godziny 16.00

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO WRAZ

Z DNIEM RODZINY dla dzieci odchodzących z przedszkola w WIOSCE INDIAŃSKIEJ POCAHONTAS

na  3 godzinnym pikniku rodzinnym.

Koszt zakończenia na rodzinę ok.35 zł.

Dla każdego przewidziane są kiełbaski na ognisko. Reszta smakołyków i dojazd we własnym zakresie.wydarzenia kwiecień

Dodano: 2014-03-30 23:07:45

Co nas czeka

 w kwietniu?

 

01.04.-koncert z Dziadkiem Bachem; godzina 10.00

02.04.(środa)-11.00-zdjęcia pamiątkowe do tablo/dzieci odchodzące z przedszkola

9-11 kwietnia –Wielkanocny Kiermasz

22.04.(wtorek)-poszukiwanie wielkanocnych jajeczek i zająca

(zabawa w ogrodzie)

 Rekrutacja 2014/2015

Dodano: 2014-03-27 15:05:21

 

Kryteria Przyjęcia do Przedszkola Publicznego w Świętej Katarzynie wynikające z Ustawy  z dnia 6 grudnia 2013r.

Art. 20c. 1. Do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.

 2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

3. Kryteria, o których mowa w ust. 2, mają jednakową wartość.

4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole albo dana publiczna inna forma wychowania przedszkolnego nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi, oraz lokalnych potrzeb społecznych. Organ prowadzący określa dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów.

 

Kryteria przyjmowania dzieci do Przedszkola w Świętej Katarzynie oraz wartość punktową poszczególnych kryteriów na rok szkolny 2014/2015;

L.p.

 Kryterium

Wartość kryterium

w punktach

1.

Rodzice zatrudnieni są w pełnym wymiarze czasu pracy lub rodzic samotnie wychowujący dziecko zatrudniony jest w pełnym wymiarze czasu pracy.

5

2.

Rodzice nie przebywają na urlopie macierzyńskim/ wychowawczym/ bezpłatnym /zdrowotnym.

3

3.

Do przedszkola uczęszcza rodzeństwo kandydata.

 1

4.

Rodzice wraz z dzieckiem są zameldowani w gminie Siechnice.

 2

5.

Rodzice są płatnikami podatku od osób fizycznych na rzecz gminy Siechnice

 2

 Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania

  13

Terminy postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola w Świętej Katarzynie na rok szkolny 2014/2015;

 

Lp.

 

                                      Rodzaj czynności

Termin

Termin postępowania uzupełniającego

1.

Składanie wniosków wraz z załącznikami

1-31 marca br.

16-20 czerwca br.

2.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

8 kwietnia br.

 24 czerwca br.

 

3.

Podpisywanie umów z przedszkolem przez rodziców kandydatów zakwalifikowanych

9 – 25 kwietnia br. w godz. 7.00 – 15.00

25-27 czerwca br.w godz. 9.00 – 15.00

4.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 8 maja br.

03  lipca br.

5.

Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

6.

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

 

7.

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

o 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

 

8.

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

Dokumenty do pobrania:

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

OŚWIADCZENIE RODZICÓW

ZAŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU

 Terminy-rekrutacja

Dodano: 2014-03-25 18:44:48

WAŻNE – REKRUTACJA!!!

 REKRUTACJA - Umowa z przedszkolem - Pobierz 

1. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, a następnie przyjętych
i nieprzyjętych do przedszkola, umieszczonych w widocznym miejscu w siedzibie przedszkola.

2.     Rodzice kandydatów, którzy zostaną zakwalifikowani do przedszkola na rok szkolny 2014/2015 mają obowiązek podpisania umowy w przedszkolu w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji. Podpisanie umowy jest warunkiem przyjęcia kandydata do przedszkola (niepodpisanie umowy będzie równoznaczne z rezygnacją
i utratą miejsca w przedszkolu).

3. Uległ zmianie harmonogram rekrutacji uzupełniającej z powodu przerwy urlopowej w przedszkolu. Prosimy zapoznać się ze zmianami w tabeli:terminy postępowania rekrutacyjnego.

 Rekrutacja 2014/2015

Dodano: 2014-02-20 10:01:39

Kryteria Przyjęcia do Przedszkola Publicznego w Świętej Katarzynie wynikające z Ustawy  z dnia 6 grudnia 2013r.

Art. 20c. 1. Do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.

 2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

3. Kryteria, o których mowa w ust. 2, mają jednakową wartość.

4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole albo dana publiczna inna forma wychowania przedszkolnego nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi, oraz lokalnych potrzeb społecznych. Organ prowadzący określa dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów.

 

Kryteria przyjmowania dzieci do Przedszkola w Świętej Katarzynie oraz wartość punktową poszczególnych kryteriów na rok szkolny 2014/2015;

L.p.

 Kryterium

Wartość kryterium

w punktach

1.

Rodzice zatrudnieni są w pełnym wymiarze czasu pracy lub rodzic samotnie wychowujący dziecko zatrudniony jest w pełnym wymiarze czasu pracy.

5

2.

Rodzice nie przebywają na urlopie macierzyńskim/ wychowawczym/ bezpłatnym /zdrowotnym.

3

3.

Do przedszkola uczęszcza rodzeństwo kandydata.

 1

4.

Rodzice wraz z dzieckiem są zameldowani w gminie Siechnice.

 2

5.

Rodzice są płatnikami podatku od osób fizycznych na rzecz gminy Siechnice

 2

 Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania

  13

Terminy postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola w Świętej Katarzynie na rok szkolny 2014/2015;

 

Lp.

 

                                      Rodzaj czynności

Termin

Termin postępowania uzupełniającego

1.

Składanie wniosków wraz z załącznikami

1-31 marca br.

16-20 czerwca br.

2.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

8 kwietnia br.

 24 czerwca br.

 

3.

Podpisywanie umów z przedszkolem przez rodziców kandydatów zakwalifikowanych

9 – 25 kwietnia br. w godz. 7.00 – 15.00

25-27 czerwca br.w godz. 9.00 – 15.00

4.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 8 maja br.

03  lipca br.

5.

Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

6.

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

 

7.

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

o 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

 

8.

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

Dokumenty do pobrania:

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

OŚWIADCZENIE RODZICÓW

ZAŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIUMiś Podróżnik

Dodano: 2014-02-12 21:09:32

Drodzy Państwo!

Przypominamy, że Miś Podróżnik czeka na przygody. Zbliżają się ferie, wyjazdy bliskie i dalekie, zapraszamy do zabrania naszego Podróżnika. To miła przygoda dla dzieci i Misia.

Przypominamy zasady zabawy: zabieramy Misia Podróżnika w podróż, fotografujemy dziecko z Misiem u celu.

Przynosimy zdjęcie wraz z krótkim opisem miejsca pobytu do przedszkola  i wklejamy do Księgi Misia Podróżnika. Będzie to ciekawa i pouczająca pamiątka dla nas wszystkich. Zapraszamy - Miś czeka!!!

 Kontakt z psychologiem

Dodano: 2014-02-10 18:15:41

Drodzy Rodzice!

Jeśli ktoś z Państwa chciałby ze mną porozmawiać, jestem do dyzpozycji w poniedziałki najlepiej w godzinach 15:00-15:30 oraz wtorki 7:30-8:00. Jeśli komuś z Państwa zależy na rozmowie, a godziny, które podałam nie odpowiadają - proszę o kontakt - psycholog.przedszkolny@wp.pl.


Pozdrawiam serdecznie
Marcelina Worońko - psycholog przedszkolny